Elektronikos technika - 6531EX004

PROGRAMOS FACEBOOK PROFILIS 

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=4956_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Studijų programos tikslas - parengti specialistus, kurie turėtų reikiamų elektronikos įtaisų ir sistemų analizės bei jų parinkimo žinių ir įgūdžių, gebančius projektuoti, montuoti bei derinti elektronikos įtaisus ir sistemas, išmanančius elektronikos įtaisų ir sistemų gamybos bei eksploatavimo standartų ir direktyvų specifiką, gebančius organizuoti elektronikos sektoriaus įmonės (padalinio) veiklą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Elektronika – viena iš sparčiausiai besivystančių inžinerijos sričių. Beveik kiekviename žingsnyje lydi vienoks ar kitoks elektronikos gaminys, nuolat kuriamos vis sudėtingesnės elektroninės sistemos, palengvinančios žmogaus gyvenimą bei užtikrinančios didesnį komfortą ir saugumą. Elektroninės sistemos plačiai diegiamos daugelyje buities ir pramonės įrenginių. Tai gamybos ir procesų valdymas, telekomunikacijos, energetika, antžeminis, oro ir vandens transportas, medicinos įranga, karinė pramonė ir t.t.

Studijų programoje „Elektronikos technika“studijuojami šie dalykai:

1 kursas

I semestras

II semestras

Užsienio kalba

Matematika 1

Fizika

Informacinės technologijos

Mechanika

Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai

Elektronikos ir elektros montažinė praktika

Užsienio kalba

Matematika 2

Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba

Elektrotechnika

Matavimai ir metrologijos pagrindai

Loginės schemos

2 kursas

III semestras

IV semestras

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)

Kompiuterinės technikos programavimas

Jutikliai ir vykdymo įtaisai

Mechatronika

Elektronikos technikos projektavimas ir gamybos technologijos

Analoginės grandinės/Galios elektronikos įtaisai/Daiktų internetas (IoT)/Telekomunikacinių tinklų ir duomenų sauga (galima pasirinkti gilesnei specializacijai)

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Mikroprocesoriai

Maitinimo šaltiniai

Semestrinis darbas (ET)

Specializacijos dalykas

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Profesinė praktika

3 kursas

V semestras

VI semestras

Teisė

Specializacijos dalykas

Specializacijos dalykas

Specializacijos dalykas

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Technologinė praktika

Baigiamasis darbas 1

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti)

Aplinkos ir žmonių sauga

Verslo ekonomika ir vadyba

Projektų valdymas

Elektroninių sistemų komunikacijos

Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas 2

Studijų programos specializacijos: 

Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba

 • Programuojami loginiai įtaisai
 • Spausdintinių plokščių projektavimas
 • Įterptinės sistemos
 • Skaitmeninės TV ir mobiliosios technologijos
Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas
 • Apsaugos ir gaisrinės sistemos
 • Garso ir vaizdo sistemų automatika
 • Vizualizacija ir valdymas
 • Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas

 Automatizuotos sistemos ir robototechnika

 • Elektros mašinos ir pavaros
 • Robotika 1
 • Programuojami valdikliai
 • Robotika 2

 Telekomunikacijos

 • Duomenų perdavimo tinklai ir paslaugos
 • Belaidžio ir mobiliojo ryšio tinklai
 • Optinės komunikacijos
 • Signalų perdavimas ir priėmimas
Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:
 • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse;
 • pagal dvigubo diplomo sutartį Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universitete (Vokietija).
Stipendijos

Galimybė pirmakursiams gauti TELTONIKA 3000 € metinę stipendiją. Daugiau informacijos: https://teltonika-iot-group.com/lt/newsroom/apply-for-the-teltonika-scholarship-programme

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti įvairios paskirties elektroninių sistemų montuotojais, testuotojais, projektuotojais, elektroninių sistemų projektų vadovais, elektronikos padalinių vadovais, inžinieriais įvairiose elektronikos įmonėse arba kurti nuosavą verslą.

Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

 DOKUMENTAI