Elektronikos technika

 Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=4956_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Ruošti aukštos kvalifikacijos elektronikos specialistus, kurie

  • turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų elektronikos inžinerijos veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose,

  • išmanytų elektronikos įrenginius ir sistemas,

  • domėtųsi inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis,

  • sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis,

  • suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai,

  • būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti,

  • sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Elektronika – viena iš sparčiausiai besivystančių inžinerijos sričių. Beveik kiekviename žingsnyje lydi vienoks ar kitoks elektronikos gaminys, nuolat kuriamos vis sudėtingesnės elektroninės sistemos, palengvinančios žmogaus gyvenimą bei užtikrinančios didesnį komfortą ir saugumą. Elektroninės sistemos plačiai diegiamos daugelyje buities ir pramonės įrenginių. Tai gamybos ir procesų valdymas, telekomunikacijos, energetika, antžeminis, oro ir vandens transportas, medicinos įranga, karinė pramonė ir t.t.

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:
  • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse;
  • pagal dvigubo diplomo sutartį Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universitete (vokietija).
Karjeros galimybės Absolventai gali dirbti įvairios paskirties elektroninių sistemų montuotojais, testuotojais, projektuotojais, elektroninių sistemų projektų vadovais, elektronikos padalinių vadovais, inžinieriais įvairiose elektronikos įmonėse arba kurti nuosavą verslą.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI