Elektronikos technika - 6531EX004

 Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=4956_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Studijų programos tikslas - parengti specialistus, kurie turėtų reikiamų elektronikos įtaisų ir sistemų analizės bei jų parinkimo žinių ir įgūdžių, gebančius projektuoti, montuoti bei derinti elektronikos įtaisus ir sistemas, išmanančius elektronikos įtaisų ir sistemų gamybos bei eksploatavimo standartų ir direktyvų specifiką, gebančius organizuoti elektronikos sektoriaus įmonės (padalinio) veiklą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Elektronika – viena iš sparčiausiai besivystančių inžinerijos sričių. Beveik kiekviename žingsnyje lydi vienoks ar kitoks elektronikos gaminys, nuolat kuriamos vis sudėtingesnės elektroninės sistemos, palengvinančios žmogaus gyvenimą bei užtikrinančios didesnį komfortą ir saugumą. Elektroninės sistemos plačiai diegiamos daugelyje buities ir pramonės įrenginių. Tai gamybos ir procesų valdymas, telekomunikacijos, energetika, antžeminis, oro ir vandens transportas, medicinos įranga, karinė pramonė ir t.t.

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:
  • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse;
  • pagal dvigubo diplomo sutartį Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universitete (Vokietija).
Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti įvairios paskirties elektroninių sistemų montuotojais, testuotojais, projektuotojais, elektroninių sistemų projektų vadovais, elektronikos padalinių vadovais, inžinieriais įvairiose elektronikos įmonėse arba kurti nuosavą verslą.

Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

 DOKUMENTAI