Autotransporto elektronika

 Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=2836_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Suteikti būsimiems autotransport elektronikos specialistams tokį išsilavinimą, kad jie:

 • turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų autotransporto elektronikosinžinerinei veiklai
  aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose;
 • išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis;
 • suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai; būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti;
 • sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

  • Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais.
  • Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose.
  • Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.
  • Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ programą.

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Baigę studijas absolventai gali sėkmingai įsidarbinti įmonėse, teikiančiose automobilių transport elektros ir elektronikos sistemų diagnostikos paslaugas, analizuoti techninės būklės kitimo priežastis ir dėsningumus, dirbti šalies ir atskirų region įmonėse užsiimančiose kita veikla, susijusia su automobilių eksploatavimu ir priežiūra, arba kurti savo nuosavą verslą.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI