Automobilių techninis eksploatavimas - 6531EX003

PROGRAMOS FACEBOOK PROFILIS

Išsamiai apie studijų programą 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=3545_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Studijų programos „Automobilių techninis eksploatavimas“ tikslas - parengti analitiškai mąstančius automobilių techninio eksploatavimo specialistus, kurie turėtų dalykinių žinių ir supratimą sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, išmanytų sausumos transporto elementų, vidaus degimo variklių, elektrinių ir hibridinių technologijų, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto priemonių ir jų techninės priežiūros ypatumus, gebėtų parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti transporto priemonių ir mazgų diagnostikos, priežiūros ir remonto technologinį procesą pagal apibrėžtus reikalavimus, būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais.

Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose.

Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

Studijų metu praktinius įgūdžius formuosite:

  • moderniame KTK Bosch mokymo centre, KTK Automobilių servise UAB "Tobis" ratų remonto praktinėje laboratorijoje, KTK Autofanų klube,
  • naujausias technologijas taikančiose transporto įmonėse ir sportinių automobilių paruošimu varžyboms ir technine priežiūra užsiimančiose įmonėse, tokiose kaip Kauno sporto klubas "Juta Racing".

ERASMUS+ studijos – tai puiki galimybė 1-2 semestrus studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

2019/2020 m.m. studijų programos „Automobilių techninio eksploatavimas“ antrakursiai Ignas Nechvedavičius, Ignas Apieravičius, Adas Banys ir Lukas Baukys pagal Erasmus+ programą išvyko studijuoti į Turkijos Karabuk universitetą, kuris pasauliniame aukštųjų mokyklų reitinge „QS World University Rankings 2020“ patenka į 1000 geriausių pasaulio universitetų.

Studijų programoje „Automobilių techninis eksploatavimas“studijuojami šie dalykai: 

1 kursas

I semestras

II semestras

Matematika 1

Fizika

Informacinės technologijos

Inžinerinė grafika

Elektrotechnikos pagrindai

Automobilių sandara

Mokomoji praktika 1

Matematika 2

Techniniai matavimai

Mechanika

Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos

Vidaus degimo variklių teorija

Automobilių teorija

Mokomoji praktika 2

2 kursas

III semestras

IV semestras

Užsienio kalba 1  (anglų k.)

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)

Kompiuterinė braižyba

Automobilių elektriniai ir elektron. Įrengimai

Vidaus degimo varikliai ir jų sistemos

Hidraulika ir pneumatika

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Užsienio kalba 2  (anglų k.)  

Teisė

Automobilių techninė priežiūra

Semestrinis darbas 1 (ATE)

Profesinės veiklos praktika

Specializacijos dalykas 1

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

3 kursas

V semestras

VI semestras

Verslo ekonomika ir vadyba

Automobilių techninė priežiūra 2

Automobilių remonto technologijos

Semestrinis darbas 2 (ATE)

Automobilių serviso technologijų praktika

Specializacijos dalykas 2

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika 

Aplinkos ir žmonių sauga

Įrangos projektavimas

Specializacijos dalykas 3

Specializacijos dalykas 4

 

Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas

 

Studijų programos specializacijos: 

Lengvųjų automobilių techninė priežiūra

 • Automobilių diagnostika ir informacinės sistemos
 • Lengvųjų automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas
 • Elektromobiliai ir hibridinės technologijos
 • Motociklai ir kitos transporto priemonės 

Komercinio transporto ir specialios paskirties mašinų techninė priežiūra:

 • Komercinio transporto TP ir R įmonių technologinis projektavimas
 • Komercinis transportas ir jo techninė priežiūra
 • Komercinio transporto ir specialios paskirties mašinų diagnostika
 • Specialios paskirties technika ir jos techninė priežiūra    

 

Sportinių automobilių paruošimas ir priežiūra

 • Sportinių automobilių techninė priežiūra ir diagnostika
 • Sportinių automobilių gamybos ir remonto įmonių technologinis projektavimas
 • Sportinių automobilių sandara ir homologacija
 • Sportinių automobilių ir agregatų projektavimas

 

Elektrinių ir hibridinių automobilių techninė priežiūra:

 • Elektrinių ir hibridinių automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas
 • Elektrinių ir hibridinių automobilių diagnostika ir informacinės sistemos
 • Elektrinis kelių transportas ir jo infrastruktūra
 • Elektrinės ir hibridinės jėgainės

Kviestiniai lektoriai

Mueller Jens Stefan 

Müller, Jens-Stefan

 

CEO  - vadovas

JUNIOR-TALENTS

 

Karjeros ir švietimo planavimo patirtis.

Vokietijos dvigubo profesinio mokymo modelis. Galimybės įgyti darbo patirties (trumpalaikės ir ilgalaikės) užsienyje (Vokietijoje ir kitose šalyse) studijuojant ir baigus studijas.
Žmogiškieji ištekliai: įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas. Automobilių aptarnavimo ir jų pardavimo strategijos.

 

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Absolventai, įgiję automobilių transporto inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį galės :
 • dirbti lengvųjų, krovininių ir sportinių automobilių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi sausumos transporto inžinieriai ir technikai;
 • vadovauti ir organizuoti veiklą autoservisui, automobilių techninių apžiūrų centrui, autotransporto įmonei ar padaliniui.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS