Automobilių techninis eksploatavimas

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=3545_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Pagrindinis studijų programos „Automobilių techninis eksploatavimas“ tikslas parengti analitiškai mąstančius automobilių techninio eksploatavimo specialistus, kurie:

 • turėtų dalykinių žinių ir supratimą sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų;
 • išmanytų sausumos transporto elementų, vidaus degimo variklių, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto mašinų ir jų techninės priežiūros ypatumus;
 • gebėtų parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti transporto priemonių ir mazgų diagnostikos, priežiūros ir remonto technologinį procesą pagal apibrėžtus reikalavimus;
 • būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

 • Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais.
 • Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose.
 • Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.
 • Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

 

Studijų programos specializacijos:

 • Lengvųjų automobilių techninė priežiūra. 

      Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti lengvųjų automobilių techninę priežiūrą ir remontą, projektuoti technologinius procesus ir konstruoti techninio eksploatavimo įrangą, analizuoti techninės būklės kitimo priežastis ir dėsningumus.

 • Krovininių automobilių techninė priežiūra. 

      Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti krovininių automobilių techninę priežiūrą ir remontą, projektuoti technologinius procesus ir konstruoti techninio eksploatavimo įrangą, analizuoti techninės būklės kitimo priežastis ir dėsningumus.

 • Sportinių automobilių paruošimas ir eksploatavimas. 

      Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų sportinių automobilių ir agregatų projektavimui, techninei priežiūrai ir diagnostikai, sportinių automobilių gamybos ir remonto įmonių technologiniam projektavimui.

 

Studijų metu praktinius įgūdžius formuosite:

Darbinę karjerą galėsit pradėti ir studijų metu. Baigus studijas KTK geriausius įmonės pakvies prisijungti prie jų kolektyvų. 

Tarptautinės galimybės

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Karjeros galimybės

Absolventai, įgiję automobilių transporto inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį galės dirbti lengvųjų, krovininių ir sportinių automobilių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi sausumos transporto inžinieriai ir technikai.

Studijų tęstinumo galimybės

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI

EKSPERTŲ NURODYTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS ATASKAITA

DOKUMENTAI