Automobilių techninis eksploatavimas - 6531EX003

šsamiai apie studijų programą 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=3545_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Studijų programos „Automobilių techninis eksploatavimas“ tikslas - parengti analitiškai mąstančius automobilių techninio eksploatavimo specialistus, kurie turėtų dalykinių žinių ir supratimą sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, išmanytų sausumos transporto elementų, vidaus degimo variklių, elektrinių ir hibridinių technologijų, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto priemonių ir jų techninės priežiūros ypatumus, gebėtų parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti transporto priemonių ir mazgų diagnostikos, priežiūros ir remonto technologinį procesą pagal apibrėžtus reikalavimus, būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais.

Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose.

Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

 Studijų programos specializacijos:

  • Lengvųjų automobilių techninė priežiūra 

      Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti lengvųjų automobilių techninę priežiūrą ir remontą, projektuoti technologinius procesus ir konstruoti techninio eksploatavimo įrangą, analizuoti techninės būklės kitimo priežastis ir dėsningumus.

  • Krovininių automobilių techninė priežiūra

      Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti krovininių automobilių techninę priežiūrą ir remontą, projektuoti technologinius procesus ir konstruoti techninio eksploatavimo įrangą, analizuoti techninės būklės kitimo priežastis ir dėsningumus.

  • Sportinių automobilių paruošimas ir eksploatavimas 

      Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų sportinių automobilių ir agregatų projektavimui, techninei priežiūrai ir diagnostikai, sportinių automobilių gamybos ir remonto įmonių technologiniam projektavimui. 

Studijų metu praktinius įgūdžius formuosite:

    • moderniame KTK Bosch mokymo centre, KTK Automobilių servise UAB "Tobis" ratų remonto praktinėje laboratorijoje, KTK Autofanų klube,
    • naujausias technologijas taikančiose transporto įmonėse ir sportinių automobilių paruošimu varžyboms ir technine priežiūra užsiimančiose įmonėse, tokiose kaip Kauno sporto klubas "Juta Racing".

ERASMUS+ studijos – tai puiki galimybė 1-2 semestrus studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

2019/2020 m.m. studijų programos „Automobilių techninio eksploatavimas“ antrakursiai Ignas Nechvedavičius, Ignas Apieravičius, Adas Banys ir Lukas Baukys pagal Erasmus+ programą išvyko studijuoti į Turkijos Karabuk universitetą, kuris pasauliniame aukštųjų mokyklų reitinge „QS World University Rankings 2020“ patenka į 1000 geriausių pasaulio universitetų.

Kviestiniai lektoriai

Mueller Jens Stefan 

Müller, Jens-Stefan

 

CEO  - vadovas

JUNIOR-TALENTS

 

Karjeros ir švietimo planavimo patirtis.

Vokietijos dvigubo profesinio mokymo modelis. Galimybės įgyti darbo patirties (trumpalaikės ir ilgalaikės) užsienyje (Vokietijoje ir kitose šalyse) studijuojant ir baigus studijas.
Žmogiškieji ištekliai: įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas. Automobilių aptarnavimo ir jų pardavimo strategijos.

 

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Absolventai, įgiję automobilių transporto inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį galės :
  • dirbti lengvųjų, krovininių ir sportinių automobilių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi sausumos transporto inžinieriai ir technikai;
  • vadovauti ir organizuoti veiklą autoservisui, automobilių techninių apžiūrų centrui, autotransporto įmonei ar padaliniui.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI    

EKSPERTŲ NURODYTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS ATASKAITA

DOKUMENTAI