Konkursai

DĖSTYTOJŲ KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR ATESTAVIMO NUOSTATAI  

Nuostatai patvirtinti Kauno technikos kolegijos Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. V18-80.

Atestacijai pareigoms ir konkursui pateikiami dokumentai:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse - (Forma KP-1).

2. Prašymas atestuoti – ( Forma-AP-1).

3. Atestavimo pareigoms kortelė – ( AP-001-D-T), (AP-001-D-S), (AP-001-L).

4. Veiklos rezultatų suvestinė – ( Forma-AP2-T001) su veiklą įrodančiais dokumentais.

5. Penkerių metų laikotarpio paskelbtų visų mokslo darbų, mokslinių tyrimų, mokomosios literatūros ir dokumentų, kurie įrodo mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją, sąrašą ir darbų kopijas bei leidinių titulinių lapų kopijas.

6. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų arba aukštesniųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacinių kategorijų bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami).

7. Gyvenimo ir veiklos aprašymas (pagal Europass formą).

8. Socialinio draudimo pažymėjimo numerį.

9. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

10. Papildomus dokumentus, įrodančius mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra), atitinkančius visus pareigybei keliamus reikalavimus.