Konkursai

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

SKELBIA KONKURSĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI NUO 2018-09-01

Pareigybių ir papildomų reikalavimų s ą r a š a s:

Studijų kryptis/dalykas

Pareigybė

Etato dalis

Papildomi reikalavimai/kompetencijos

Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamentas

Elektronikos ir elektros inžinerija

Docentas

1,0

Kompetencijos dėstyti dalykus: Elektrinių riedmenų sandara, Kontaktinio tinklo montavimas ir eksploatavimas, Elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara, Automobilių saugos ir komforto sistemos.

Elektronikos ir elektros inžinerija

Docentas

1,0

Kompetencijos dėstyti dalykus: Elektros įrenginių priežiūra, antrinės grandinės, Elektros perdavimas ir skirstymas, Elektros tinklai ir sistemos, Elektros įrenginių diagnostika. Turėti darbo su užsienio studentais patirties.

Elektronikos ir elektros inžinerija

Lektorius

1,0

Kompetencijos dėstyti dalykus: Elektrinės ir pastotės, Elektros įrenginių montavimas, Žmonių sauga ir ekologija, Apsauga nuo elektros ir elektromagnetinis suderinamumas.

Elektronikos ir elektros inžinerija

Lektorius

1,0

Puikiai išmanyti lengvųjų ir krovininių automobilių elektronikos sistemas ir jų diagnostiką.

Elektronikos ir elektros inžinerija

Lektorius

0,5

Kompetencijos dėstyti dalykus: Izoliacija ir viršįtampiai, Elektros įrenginių pirminė kontrolė, Elektros energijos tiekimas. Turėti ne mažiau kaip trijų metų praktinio darbo stažą elektros energetikos srityje.

Statybos inžinerijos krypties studijų programų departamentas

Statybos inžinerija/Statinio informacinis modeliavimas

Lektorius

0,25

Darbo su „Revit“ kompiuterine programa ir fotogrametrijos laboratorine įranga patirtis.

Statybos inžinerija/Geodezija

Lektorius

0,25

Darbo su fotogrametrijos laboratorine įranga ir 3 D skaneriu patirtis.

Statybos inžinerija/Semestrinis darbas 1

Lektorius

0,25

Darbo su Statybos inžinerijos studijų programos semestrinių darbų metodikos rengimu ir dėstymu patirtis.

Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamentas

Verslo ekonomika ir vadyba

Lektorius

0,75

Ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtis aukštojoje mokykloje dėstant verslo ekonomikos ir vadybos studijų dalyką ir vadovavimas rengiant baigiamųjų darbų ekonominę dalį Sausumos transporto inžinerijos ir Mechanikos inžinerijos studijų krypties studijų programose.

 

Patirtis dėstant verslo ekonomikos ir vadybos studijų dalyką užsienio studentams.

 

Ne mažiau kaip 5 metų praktinio darbo patirtis finansų valdymo srityje.

Elektrotechnikos pagrindai

Lektorius

0,75

Ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtis aukštojoje mokykloje dėstant elektrotechnikos pagrindus Sausumos transporto inžinerijos, Mechanikos inžinerijos ir Aeronautikos inžinerijos studijų krypties studijų programose.

Programinės medžiagų apdirbimo sistemos

Lektorius

0,25

Ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtis aukštojoje mokykloje dėstant Mechanikos inžinerijos studijų krypties studijų programose.

 

Ne mažiau kaip 5 metų praktinio darbo patirtis Apdirbamosios pramonės įmonėse.

Technologinė konstrukcinių elementų analizė

Gaminių gamybos technologijos

Inžinerinė grafika

Docentas

0,25

Ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtis aukštojoje mokykloje dėstant inžinerinę grafiką Sausumos transporto inžinerijos studijų krypties studijų programose.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, pagal Kauno technikos kolegijos Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. V18-80 patvirtintus „Kauno technikos kolegijos Dėstytojų konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo nuostatus“ (DĖSTYTOJŲ KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR ATESTAVIMO NUOSTATAI).

Atestacijai pareigoms ir konkursui pateikiami dokumentai:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse - (Forma KP-1).

2. Prašymas atestuoti – ( Forma-AP-1).

3. Atestavimo pareigoms kortelė – ( AP-001-D-T), (AP-001-D-S), (AP-001-L).

4. Veiklos rezultatų suvestinė – ( Forma-AP2-T001) su veiklą įrodančiais dokumentais.

5. Penkerių metų laikotarpio paskelbtų visų mokslo darbų, mokslinių tyrimų, mokomosios literatūros ir dokumentų, kurie įrodo mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją, sąrašą ir darbų kopijas bei leidinių titulinių lapų kopijas.

6. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų arba aukštesniųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacinių kategorijų bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami).

7. Gyvenimo ir veiklos aprašymas (pagal Europass formą).

8. Socialinio draudimo pažymėjimo numerį.

9. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

10. Papildomus dokumentus, įrodančius mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra), atitinkančius visus pareigybei keliamus reikalavimus. 

Dokumentus pateikti  iki 2018 m. balandžio 30 d., 14:00 val. personalo specialistei (I a., kab. Nr. 106), Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, Kaunas

Telefonas pasiteirauti:  tel.: (8 37) 30 86 36

 _______________________________________________________________________________________________________

SKELBIMAS APIE VIEŠĄ KONKURSĄ KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Kauno technikos kolegijos (toliau – Kolegija) Taryba skelbia viešą konkursą Kolegijos direktoriaus pareigoms užimti. Pretendentai eiti Kolegijos direktoriaus pareigas privalo tenkinti šiuos minimaliuosius reikalavimus:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip magistro ar jam prilygintas kvalifikacinis laipsnis);
 • pedagoginė patirtis;
 • vadybinė patirtis;
 • nepriekaištinga reputacija;
 • valstybinės kalbos mokėjimas pagal trečią kategoriją atitinkamai teisės aktams.

Pretendentai, teikdami dokumentus privalo vadovautis Kauno technikos kolegijos direktoriaus rinkimų aprašu (toliau – Aprašas), paskelbtu Kolegijos interneto svetainėje adresu: http://www.ktk.lt/naujienos/konkursai/

Pretendentai privalo pateikti šiuos pasirašytus dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti viešame konkurse direktoriaus pareigoms eiti ir sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus Apraše numatytas išimtis) naudoti viešai organizuojant ir vykdant direktoriaus rinkimus (Aprašo priedas Nr. 1);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (dokumentų) kopiją (kopijas);
 4. Pretendento į Kauno technikos kolegijos direktoriaus pareigas nepriekaištingos reputacijos ir sąžiningumo deklaraciją (Aprašo priedas Nr.2 );
 5. Aktualios redakcijos privačių interesų deklaraciją (atspausdintą), užpildytą vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis;
 6. Gyvenimo aprašymą (Aprašo priedas Nr.3);
 7. Dokumentus, įrodančius pedagoginę patirtį;
 8. Dokumentus, įrodančius vadybinę patirtį;
 9. Planuojamą veiklos strategiją įgyvendinant Kolegijos veiklos tikslus;
 10. Kitus dokumentus ir duomenis, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentai gali būti pateikti asmeniškai arba išsiųsti registruotu laišku Kauno technikos kolegijos direktoriaus Rinkimų komisijai adresu: Tvirtovės al. 35, 106 kab. 50155, Kaunas. Dokumentai turi būti pateikiami (siunčiami) užklijuotame voke, ant voko klijavimo linijos pasirašius dokumentus teikiančiam asmeniui. Dokumentai privalo būti pateikti iki vasario 05 d. 16 val.

Kontaktiniai duomenys pasiteirauti apie konkursą: Kolegijos tarybos sekretorė Giedrė Adomavičienė,mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

Informacija apie posėdį.