Konkursai

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

SKELBIA KONKURSĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI NUO 2019-09-01

Pareigybių ir papildomų reikalavimų sąrašas: 

Studijų kryptis/padalinio pavadinimas

Pareigų pavadinimas

Etato dalis

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai

Aeronautikos inžinerija (OMTE Studijų programa)

Aeronautikos inžinerija

Lektorius

1,0

Ne mažiau kaip 5 metai praktinė patirtis aeronautikos srityje

Transporto inžinerija (ATE Studijų programa)

Sausumos transporto inžinerija

Docentas

1,0

Pedagoginė patirtis ne mažiau kaip 5 m. Patirtis vedant paskaitas užsienio kalba. Patirtis dėstant automobilių sandarą (krovininių ir lengvųjų) ir diagnostiką

Sausumos transporto inžinerija

Docentas

1,0

Pedagoginė patirtis ne mažiau kaip 5 m. Patirtis vedant paskaitas užsienio kalba. Patirtis dėstant krovininių automobilių ir motociklų sandarą

Mokomoji praktika

Asistentas

0,5

Patirtis vedant suvirinimo darbų praktinius darbus

Mechanikos inžinerija (MAI Studijų programa)

Mechanikos inžinerija

Docentas

0,5

Pedagoginio ir mokslinio darbo patirtis technologijų srityje ne mažiau 5 metų

Aplinkos ir žmonių sauga, mokomoji praktika

Lektorius

1,0

Patirtis darbų saugos srityje ne mažiau 5 metų

Elektronikos inžinerija (AE Studijų programa)

Automobilių elektriniai įrengimai ir schemos, lengvųjų automobilių stabdžių sistemos sandara ir elektronika, krovininių automobilių stabdžių sistemos sandara ir elektronika

Lektorius

1,0

3 m. praktinio darbo patirtis su automobilių elektronika, dalyvauta kursuose/seminaruose/ stažuotėse, susijusiuose su lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių stabdymo sistemomis

Elektronikos inžinerija

(dėstomas dalykas – Informacinės technologijos)

Docentas

0,5

Patirtis dėstant Matlab aplinkoje. Patirtis vedant mokymus/kursus elektronikos sektoriaus įmonių darbuotojams.

Elektros inžinerija (EE Studijų programa)

Elektros mašinos ir transformatoriai, Relinė apsauga, Elektros pavaros ir jų valdymas.

Lektorius

1,0

Praktinio darbo patirtis įmonėje. Darbo su užsienio studentais patirtis

Elektronikos inžinerija (ET Studijų programa)

Elektronikos technikos projektavimo ir gamybos technologijos, Spausdintinių plokščių projektavimas, Elektronikos ir elektros montažinė praktika

Lektorius

1,0

Sertifikuotas IPC standarto dėstytojas (Certified IPC Trainer), dėstymo užsienio šalių studentams patirtis, kursų įmonių darbuotojams organizavimo ir vedimo patirtis

Elektronikos inžinerija

(dėstomi dalykai – Informacinės technologijos, Skaitmeninės TV ir mobiliosios technologijos)

Docentas

0,5

Patirtis dėstant skaitmeninę TV ir mobiliąsias technologijas. Patirtis dėstant Matlab aplinkoje. Patirtis vedant mokymus/kursus elektronikos sektoriaus įmonių darbuotojams.

Statybos inžinerija (SI Studijų programa)

Pažangioji statyba, gamybinė praktika, semestro darbas, baigiamoji praktika, pastatų konstrukcijos

Docentas

0,5

Patirtis dirbant su užsienio studentais, patirtis mokslinėje tiriamojoje, projektinėje veiklose, patirtis vadovaujant studentų baigiamiesiems darbams

Geotechnika, konstrukcijų skaičiavimas

Docentas

0,5

Patirtis dirbant su užsienio studentais, patirtis mokslinėje tiriamojoje, projektinėje veiklose, patirtis vadovaujant studentų baigiamiesiems darbams

Statybos technologijos, pastatų remonto technologijos, taikomųjų tyrimų metodologija

Docentas

1,0

Patirtis mokslinėje tiriamojoje, projektinėje veiklose, patirtis vadovaujant studentų tiriamiesiems darbams, patirtis  statybos įmonių konsultacinėje veikloje,  patirtis vadovaujant studentų baigiamiesiems darbams

Statybos inžinerija

Lektoriaus (dėstomi dalykai- pastatų konstrukcijos)

0,5

Praktinė patirtis projektuojant įvairios paskirties pastatus, dirbant su studentais, patirtis vadovaujant studentų baigiamiesiems darbams.

Bendrieji dalykai (KI Studijų programa)

Sociologija, verslo etika

Docentas

1,0

Patirtis organizuojant ir vedant kvalifikacijos tobulinimo seminarus

Bendrieji dalykai (OMTE Studijų programa)

Anglų kalba

(Aeronautikos inžinerija)

 

Lektorius

0,5

Aeronautikos specifinių terminų žinojimas anglų kalba

Bendrieji dalykai (MAI Studijų programa)

Taikomųjų tyrimų metodologija

Docentas

0,25

Pedagoginio ir mokslinio darbo patirtis taikomųjų tyrimų metodologijoje ne mažiau 5 metų

Socialinė psichologija, komandinis darbas

Lektorius

0,5

Aukštasis universitetinis psichologijos magistro kvalifikacijos laipsnis, pedagoginio darbo patirtis ne mažiau 5 metų

Bendrieji dalykai (AE Studijų programa)

Rinkodara, verslo ekonomika ir vadyba, asmeniniai ir įmonės finansai, personalo valdymas, projektų valdymas

Lektorius

1,0

Projektų valdymo patirtis, ne mažesnė kaip 3 m. pedagoginio darbo patirtis dirbant su užsienio studentais

Bendrieji dalykai (EE Studijų programa)

Fizika

Lektorius

1,0

Darbo su užsienio studentais patirtis

 

DĖSTYTOJŲ KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR ATESTAVIMO NUOSTATAI  

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, pagal Kauno technikos kolegijos Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. V18-80 patvirtintus „Kauno technikos kolegijos Dėstytojų konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo nuostatus“.

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas dėl dalyvavimo konkurse - (forma KP-1)

2. 5-erių (penkerių) metų laikotarpio paskelbtų visų mokslo darbų, mokslinių tyrimų, mokomosios literatūros ir dokumentų, kurie įrodo  mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją, sąrašą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą kortelės formą.

Asmenys, pretenduojantys į dėstytojo pareigas pirmai kadencijai, pateikia ir darbų bei leidinių titulinių lapų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami);

3. Atitikties pareigoms kortelė – (Forma AP-001-D-T)(Forma AP-001-D-S)(Forma AP-001-L)(Forma AP-001-A).

4. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų arba aukštesniųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacinių kategorijų bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami). (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

5. Pažyma apie pedagoginio, praktinio ar mokslinio darbo stažą (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

6. Gyvenimo ir veiklos aprašymas;

7. Papildomi dokumentai ir medžiaga, įrodanti pretendento mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra)

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pretendentai pateikia komisijai atvykę į posėdį.

Dokumentai priimami iki 2019 m. gegužės 02 d., 14:00 val., Kauno technikos Kolegijos Personalo ir administravimo skyriuje (I a., 106 k.) adresu: Tvirtovės al. 35, Kaunas.

Telefonas pasiteirauti:  tel.: (8 37) 30 86 36

 Informavimas dėl asmens duomenų tvarkymo.