VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS skelbia

2019.08.19
download 1

Valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms,  dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestre gauti prašymų-anketų teikimo pradžia - 2019 m. rugpjūčio 19 d. (8:00 val.), pabaiga - 2019 m. rugsėjo 13 d. (15:00 val.).

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2019 m. rugsėjo 13 d.