VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS skelbia

2019.03.03
valstybinisstudijufondas

Valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis pavasario semestre gauti prašymų teikimo pradžia - 2019 m. vasario 25 d. 8:00 val., pabaiga - 2019 m. kovo 15 d. 15:00 val.

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklapyje užpildyti nustatytos formos prašymą - anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2019 m. kovo 15 d.