Valstybės remiamos paskolos

2021.08.18
top view economy concept
Valstybinis studijų fondas, vadovaudamasis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 ,,Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 31 punktu, 2021 m. rugpjūčio 19 d. numato skelbti valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestrą gauti prašymų teikimo pradžią - 2021 m. rugpjūčio 20 d. (8:00 val.), pabaigą – 2021 m. rugsėjo 20 d. (15:00 val.).
Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite Valstybės remiamos paskolos | Valstybinis studijų fondas (lrv.lt)