Studijų programa „Automobilių techninis eksploatavimas“ akredituota

2015.03.26
ATE

Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centro direktorius 2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. SV6-12 skelbia, kad „remdamasis studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas“, akredituoja Kauno technikos kolegijos studijų programą „Automobilių techninis eksploatavimas“, valstybinis kodas 653E21008, iki 2018 m. liepos 1 d.