Startuoja nauja studijų programa „Paveldo statinių inžinerija“

2015.03.25
Statiniai 1

Nuo 2015 m. rudens startuoja nauja studijų programa „Paveldo statinių inžinerija“. Remiantis 2015 m. sausio 26 d. išduota Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centro pažyma Nr. SV2-3, studijų programa „Paveldo statinių inžinerija“ akredituota 4 studijų metams, t.y. iki 2019 m. rugsėjo 1 d. Istorinių, unikalių statinių išsaugojimas – paveldo statinių inžinieriaus darbo tikslas. Šiandien skiriama daug dėmesio ir lėšų istorinių kultūros paveldo objektų išsaugojimui bei jų pritaikymui šiuolaikinėms reikmėms. Tačiau Lietuvoje trūksta kvalifikuotų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų, todėl KTK, vienintelė Lietuvoje, pradeda realizuoti naują studijų programą „Paveldo statinių inžinerija“, kurią baigę Jūs įgysite prasmingą ir labai reikalingą profesiją. Studijų programos ”Paveldo statinių inžinerija“ absolventai galės dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ir ekspertinį darbą statybos ir paveldosaugos įmonėse, statybos inžinerijos krypties mokslo laboratorijose ir institutuose.