Nuotoliniai pilotiniai mokymai, įgyvendinat projektą LitLatHV

2018.12.17
LATLIT logo LIT full RGB

Įgyvendint 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI-24 „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“, gruodžio 11 ir 13 d. Kauno technikos kolegijoje vyko 16 val. trukmės nuotoliniai pilotiniai mokymai, kuriuos vedė KTK dėstytojas Gediminas Daukšys ir Lietuvos aukštosios jūreivystės kolegijos dėstytoja Jelena Dikun. Mokymų metu studentai išklausė paskaitas apie „Electrical equipment of stations and substations“ ir „Safety rules for HV equipment on ships“. Šiuo projektu siekiama - sukurti sąlygas jūrinės ir kranto pramonės elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistams tobulinti savo kvalifikaciją, padėti jiems lengviau įsidarbinti.

IMG 3694 copy web

IMG 3769 copy web