NORDPLUS projekto partnerių susitikimas Kaune

2015.12.01
Kaunas 2015 026

2015 m. lapkričio 24-25 d. Kauno technikos kolegijoje vyko antrasis Nordplus programos projekto „Education based on work environment and mutual cooperation” (Nr. NPJR-2015/1026) partnerių susitikimas.

Susitikimo metu sveikinimo žodį ir palinkėjimą produktyviai dirbti, siekiant sukurti inovatyvų praktinio mokymo/praktikų modelį, tarė Kauno technikos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. Marija Jotautienė.

 Projekto koordinatorių susirinkime buvo apžvelgti pirmo projekto veiklų etapo rezultatai, sudarytas veiklų įgyvendinimo grafikas iki susitikimo Gioteborge (Švedija). Dėstytojų tarptautinėse darbo grupėse išgrynintas projekte kuriamų praktinio mokymo/praktikų turinys ir organizavimo modelis.

Kaunas 2015 009   Kaunas 2015 020

Vizito metu projekto partneriai apžiūrėjo Kauno technikos kolegijos specializuotas auditorijas/laboratorijas: KTK multidisciplininį praktinio mokymo centrą, KTK Bosch praktinio mokymo centrą, KTK automobilių serviso UAB TOBIS ratų remonto praktinio mokymo laboratoriją, studentų KTK autofanų klubą, atnaujintą muziejaus nuotraukų ekspoziciją.

 Kaunas 2015 031 Kaunas 2015 061

Kaunas 2015 047  Kaunas 2015 082

Kaunas 2015 093  Kaunas 2015 107

Siekdami susipažinti su viena iš galimų studentų praktinio mokymo/praktikų vietų įmonėje projekto partneriai aplankė UAB „Baltec CNC Technology“ gamyklą.

Kaunas 2015 123  Kaunas 2015 131 

Kaunas 2015 160  Kaunas 2015 176

Prieš išvykdami projekto koordinatoriai - Rygos valstybinio technikumo (Latvija) dėstytojai - dalyvavo Kauno technikos kolegijos jubiliejinės eglutės puošimo procese.

Kaunas 2015 257

 

logo

Nordplus programos projekto „Education based on work environment and mutual cooperation” (Nr. NPJR-2015/1026) tikslas – skatinti tarpvalstybinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kuriant vieningą praktinio mokymo/praktikų modelį.

Šis modelis bus sukurta atsižvelgiant į trijų Šiaurės ir Baltijos (Latvijos, Lietuvos ir Švedijos) šalių mokymo institucijų ir darbdavių poreikius. Projekto metu praktinio mokymo/praktikų organizavimo modelis bus kuriamas studentų praktikoms, realizuojant transporto ir mechanikos krypčių studijų programas.

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas įgalina vykdyti praktinio mokymo/praktikų organizavimo lyginamąją analizę visose trijose partnerių mokyklose, taip pat užtikrina, kad projekto produktas bus tinkamas visam Šiaurės-Baltijos šalių regione.

2015 m. rugsėjo 28-30 d. Rygoje vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas.