MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOJE

2019.09.02
DJI 0024

Rugsėjo 2 d. KTK vyko Mokslo ir žinių šventė, kuri prasidėjo bendra KTK bendruomenės nuotrauka iš paukščio skrydžio ir studentų himnu „Gaudeamus igitur“. Studentus pasveikino KTK Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui Marija Jotautienė, KTK studentų atstovybės prezidentė Deimantė Bierytė bei pirmakursių kuratorė Rūta Užkurienė. KTK socialiniai partneriai iš AB Kauno tiltai", UAB Parama" ir  UAB „Kauno keliai“, siekdami remti inžinerijos mokslų plėtrą ir skatinti studentus siekti aukštų studijų rezultatų, skyrė vienkartines stipendijas geriausiai  besimokantiems studijų programos „Kelių inžinerija“ studentams. Grupių mentoriai supažindino pirmakursius su KTK vidaus tvarka bei studentų laisvalaikiu, o kolegijos studentų grupė „Visi savi“ palaikė pakilią mokslo metų pradžios nuotaiką.

Sėkmingų mokslo metų!

IMG 7054 copy

IMG 7118 copy