Asociacijos „Lietuvos keliai“ visuotinis narių susirinkimas

2021.11.12
1 2

Lapkričio 11 d. kolegijoj vyko asociacijos „Lietuvos keliai“ visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami aktualūs asociacijos valdymo klausimai, išrinktas naujas asociacijos tarybos narys, juo tapo „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas, bei diskutuojama apie veiklos iššūkius. 

Asociacija „Lietuvos keliai“ yra nepriklausoma, savanoriška akcinių bendrovių, įmonių, mokslo bei projektavimo organizacijų sąjunga, vienijanti 28 narius. Jos veikla susijusi su kelių ir gatvių tiesimu, tiltų statyba, projektavimu, remontu. Asociacijoje suburtos didžiausios kelių tiesimo, tiltų statybos, specializuotų kelių darbų bei nerūdinių statybos medžiagų ruošimo įmonės. Greta kelių tiesimo darbų asociacijos nariai atlieka oro uostų, jūros ir upių uostų, geležinkelio infrastruktūros rekonstrukcijos darbus; transporto infrastruktūros, kelių tinklo plėtros, kelių tiesimo medžiagų ir kelių bei transporto statinių mokslo tyrimus, rengia ir teikia pastabas automobilių kelių projektavimo, tiesimo ir priežiūros normatyviniams dokumentams. 

Asociacijos nariai rinkosi Kauno technikos kolegijoje, kuri 1920 m. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Susisiekimo ministerijos sistemoje buvo įsteigta kaip Aukštesnioji technikos mokykla ir joje vieni pirmųjų buvo pradėti rengti kelio technikai. 

Posėdyje dalyvavo ir asociacijos „Lietuvos keliai“ garbės narys dr. Jonas Biržiškis, ilgametis LR Susisiekimo ministras, kuris 2002 m. buvo Kauno technikos kolegijos Steigiamosios tarybos pirmininku, kai institucija transformavosi į aukštąją mokyklą. Dr. J. Biržiškis užtikrino kolegijos, kaip aukštosios mokyklos veiklos tęstinumą, kryptingų strateginių tikslų formavimą bei įgyvendinimą.

3a

4a

6a

8a