Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas

2019.04.01
Untitled 2

Š. m. kovo 31 d. baigėsi du metus trukęs 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamas projektas Nr. LLI-24 „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“.

 Penkios Lietuvos ir Latvijos mokslo institucijos – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Liepojos jūreivystės koledžas, Rygos techninio universiteto Ventspilio filialas, Ventspilio technikumas ir Kauno technikos kolegija sutelkė pastangas bendram iššūkiui išspręsti – padidinti Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų mobilumo bei įsidarbinimo galimybes. Projekto tikslinė auditorija – tai projekto partnerių studentai ir dėstytojai, jūrinės ir kranto pramonės darbdaviai ir darbuotojai.

Projekto metu buvo nupirktos ir įdiegtos specializuotos mokymo įrangos, parengtos metodinės priemonės lietuvių, latvių ir anglų kalbomis, atnaujinta 13 studijų dalykų ir sukurtos 2 kvalifikacijos kėlimo programos dirbantiesiems. Projekto metu vykdyti nuotoliniai pilotiniai mokymai klausytojams suteikė žinių ir leido įgyti naujų kompetencijų, dėstytojų stažuotės įmonėse užtikrino galimybę atnaujinti savo žinias ir pakelti kvalifikacijas.

Projekto metu įsigyta aukštos įtampos testavimui reikalinga įranga, užtikrins galimybę Kauno technikos kolegijos „Elektros energetikos“ studijų programos studentams bei „Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo“ mokymo programos kursų klausytojams lavinti savo praktinius įgūdžius, atliekant dalinio išlydžio matavimus ir aukštos įtampos įrenginių patikrą, aukštos įtampos kabelių diagnostiką, požeminių pažeidimų vietų nustatymą, izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos bei absorbcijos koeficiento matavimus, vienfazių ir trifazių transformatorių tyrimus, imituoti pereinamuosius procesus elektros linijose, matuoti ir analizuoti viršįtampius, jų įtaką sistemos stabilumui bei atlikti vėjo elektrinės generatoriaus darbo tyrimą.

Pilotiniuose mokymuose dalyvavusiems „Elektros energetikos“ ir „Transporto elektros sistemų inžinerijos“ studijų programų studentams mokymai suteikė naujų specifinių žinių apie jūrinę pramonę, laivus bei uostuose naudojamą elektros įrangą.

Akimirkos iš projekto baigiamųjų konferencijų, vykusių kovo 1 d. Ventspilyje (Latvija) ir kovo 15 d.  Klaipėdoje.

P3010185 copy

20190315 120501

Plačiau apie projektą: http://www.ktk.lt/apie-ktk/projektine-veikla/litlathv/