KTK – viena geriausių kolegijų Lietuvoje: puikūs darbdavių vertinimai, ženkli alumnų kuriama pridėtinė vertė ir augantis taikomosios mokslo veiklos potencialas

2020.05.13
ddd00

Žurnalas „Reitingai” paskelbė kasmetinius Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimus, kuriuose ekspertai įvertino studijų, akademinio personalo kokybės, studentų savijautos, dėstytojų kompetencijų, darbdavių ir absolventų įsidarbinamumo rodiklius. KTK tradiciškai yra tarp geriausiųjų kolegijų Lietuvoje.

Svarbiausias vertinimo parametras – studentai ir studijos

Paskelbtų nacionalinių reitingų rezultatai dar kartą patvirtino – kolegijų reitingo lyderėmis išlieka tos pačios kolegijos, tarp kurių ir Kauno technikos kolegija (KTK).

Daugiausia taškų – net 40 – kolegijos galėjo surinkti už pirmą kriterijų: tai yra studentai ir studijos. Čia buvo vertinama, kiek gabiausių abiturientų, tai yra tų, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė balais nuo 86 iki 100, pasirinko konkrečią kolegiją, kiek visų pirmakursių gavo valstybės finansuojamas studijų vietas, kiek kiekvienos kolegijos studentų pernai nutraukė studijas ir kaip kolegijos buvo įvertintos dalykiniame kolegijų vertinime.

 „Nors yra skirtingų nuomonių apie aukštųjų mokyklų reitingų turinį ir metodiką, tačiau niekas nenuginčija jų svarbos. Kolegijos deda dideles pastangas, siekdamos gerinti savo studijų kokybę, o tuo pačiu – ir pozicijas reitinguose. Gebėjimas išsilaikyti tarp geriausiųjų, tampa ne tik kokybės ženklu, bet ir motyvacine priemone kolegijos bendruomenei“, – pabrėžia KTK direktorius Nerijus Varnas.

Jo teigimu, dinamiškoje ir nenuspėjamoje aplinkoje, kurioje šiandien gyvename ir dirbame, yra svarbu užtikrinti tvarius ir nuosekliai vystomus veiklos procesus bei gerus jų rezultatus.

„Jau daugiau nei penkerius metus džiaugiamės, kad kolegija yra pripažįstama tarp geriausių kolegijų Lietuvoje. Žinoma, yra ir tobulintinų aspektų, tačiau tai – nuolatinio darbo ir siekio tapti geresniais esmė. Keičiasi viskas – studentai, dėstytojai, poreikiai, galimybių ribos ir išorės sąlygos. Tai, kas vakar buvo idėja, šiandien tampa būtinybe ir realybe. Į tai nuolat reaguojame ir nuosekliai dirbame“, – sako direktorius.

 ffff

Puikūs darbdavių vertinimai ir alumnų kuriama pridėtinė vertė

Kaip ir kiekvienais metais, demonstruodama gerus rezultatus bendrose kolegijų pozicijose, KTK puikiai įvertinta pagal alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus. Reitinge tai yra antras pagal svarbą parametras, už kurį šiemet kolegijos galėjo surinkti maksimaliai 34 balus.

Šis kriterijus apima dvi dalis – darbdavių apklausą bei Užimtumo tarnybos fiksuojamą kolegijų alumnų įsidarbinimo statistiką. Tyrimų bendrovė „Prime consulting“ nuo šių metų sausio 20 d. iki vasario 28 d. apklausė 1007 skirtingų šalies apskričių darbdavių. Daugiausia buvo apklausta vidutinio lygio vadovų – 49 proc., o aukščiausiojo rango vadovai sudarė 38,9 proc. visų apklaustųjų. Darbdavių buvo klausiama, kurių kolegijų absolventų žinios ir gebėjimai labiausiai atitinka jų vadovaujamos įmonės poreikius, kurių – iš dalies, o kurių visiškai neatitinka. Darbdaviai galėjo vertinti tik tų kolegijų alumnus, kurie dirba jų įmonėse. Be to, vertinti ir Užimtumo tarnybos duomenys apie 2019 m. kolegijų absolventus: kiek visų baigusiųjų iki 2020 m. vasario 1 d. vis dar buvo neradę darbo.

Darbdavių vertinimai išties svarbus kriterijus yra stojantiems į aukštąsias mokyklas. Jie turėtų atidžiai išsinagrinėti darbdavių požiūrį į konkrečias kolegijas, jų absolventus ir į jų sėkmę darbo rinkoje baigus studijas.

Švietimo, aukštojo mokslo ir mokslo žurnalas „Reitingai“ kasmet pateikia išsamius ir plačius švietimo institucijų tyrimus bei reitingus. Lietuvos aukštąsias mokyklas žurnalo ekspertai vertina ir suskirsto į pozicijas pagal šiuos kriterijus: mokslo, meno ir/ar sporto veikla bei aukščiausi akademinio personalo pasiekimai; alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai; studentai ir studijos; konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje; esamas ir ateities akademinis personalas; studentų požiūris į savo aukštąją mokyklą.