KTK studijų kokybė grindžiama taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais

2020.07.16
IMG 6453

Specialistų rengimas, atėjus 4.0 pramonės revoliucijai, pasikeitė itin stipriai ir tai, bene, labiausiai atsispindi inžinerinėse studijų kryptyse. Tad šiandien aukštosios mokyklos patiria gausybę iššūkių, susijusių su naujomis technologijomis, kuriuos turi įveikti akimirksniu, jei nori rengti šiuolaikiškus absolventus.

Kolegijoje tyrimus užsako verslas iš visos Europos

Kauno technikos kolegija (KTK), reaguodama į intensyvią technologinę kaitą, rengia tokius specialistus, kurie geba perimti naujausias technologijas ir inovacijas, taikyti mokslo pasiekimais grindžiamas žinias realiame veiklos pasaulyje, o studijų kokybė grindžiama realiais taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbais bei jų rezultatų integravimu į studijų programų turinį.

Studijos kolegijoje yra paremtos efektyvia ir modernia praktika, tad norint parengti šiuolaikišką ir kvalifikuotą specialistą, būtina ne tik aukšta dėstytojų kompetencija, bet ir turtinga laboratorijų bazė, verslo partnerių pasitikėjimas ir dalyvavimas tobulinant bei pritaikant studijų programas šiandienos poreikiams.

Pasak KTK Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovės Giedrės Adomavičienės, pavyzdžiui, Statybos inžinerijos studijų programoje vykdomi pastatų konstrukcijų erdvinio 3D skenavimo, analizės, modeliavimo ir projektavimo eksperimentinės plėtros darbai, ugdo šiuolaikines būsimojo specialisto kompetencijas, nes minėtoms veikloms atlikti būtinos naujausių projektavimo technologijų, naudojant IT įrankius, kompetencijos. O gaunami užsakymai ne tik iš Lietuvos rodo itin aukštą darbų kokybę.

„Užsakomieji darbai jau gaunami ne tik iš Lietuvos užsakovų, bet ir užsienio įmonių. Elektronikos technikos studijų programos dėstytojai ir studentai aktyviai bendradarbiauja su tarptautine įmone UAB „Kitron“. Įmonės užsakymu kolegijos dėstytojai įmonės darbuotojams veda kvalifikavimo kursus bei konsultacijas, tuo pačiu tobulindami ir savo kompetencijas bei suteikdami studijų turiniui šiuolaikiškas žinias. Vykdomas ilgalaikis taikomasis tyrimas „Inžinerinių procesų analizė ir vertinimas“ sukuria prielaidas pažinti ir suvokti šiuolaikinius procesus modernioje gamybos aplinkoje.

UAB „Fazer Lietuva“ užsakymu Elektros energetikos studijų programos dėstytojai atliko taikomąjį tyrimą „0,4 kV įtampos įmonės kabelinių skydų apkrovos analizė“, kurio rezultatai realiai įdiegti įmonėje, o nauji analizės metodai integruoti į semestrinius ir baigiamuosius projektus.

Kitas pavyzdys - Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo studijų programos dėstytojai atliko „Aviacinių inžinerinių medžiagų mechaninių savybių tyrimą“, kuris buvo užsakytas UAB „Termikas“, o moderniame kolegijos „Bosch“ mokymo centre, automobilių servise UAB "Tobis" ratų remonto praktinėje laboratorijoje Automobilių techninio eksploatavimo bei Automobilių elektronikos studijų programos dėstytojai kartu su studentais nuolat konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis automobilių diagnostikos ir techninės priežiūros klausimais.

Tad bendra KTK dėstytojų ir studentų veikla ne tik padeda studentams įgyti šiuolaikiškų praktinių įgūdžių, būdingų inžinerinei veiklai, tenkinti verslo poreikius, bet ir ženkliai prisidėti prie pridėtinės vertės šaliai kūrimo“, - teigia G. Adomavičienė.

 Tarp 3 geriausių Lietuvoje

Greta tarptautinių užsakymų ir vis besiplečiančios modernios studijų bei praktinio mokymo bazės, dar vienas rodiklis, pabrėžiantis studijų kokybę kolegijoje - didelis studentų įsidarbinamumas pabaigus studijas.

KTK direktoriaus Nerijaus Varno teigimu, pagal šį ir kitus rodiklius kolegija jau daugiau nei penkerius metus yra įsitvirtinusi tarp penkių geriausių kolegijų Lietuvoje.

„Gebėjimas būti tarp geriausiųjų yra ne tik mūsų kokybės ženklas, bet ir motyvacija kolegijos bendruomenei siekti išlaikyti ar dar pagerinti tokius rezultatus. Tai itin svarbu ir mūsų studentams, kurie pasirinkę Kauno technikos kolegiją žino, kad jų karjera ir ateitis gerose rankose, o pasirinkimas teisingas ir paklosiantis tvirtus pamatus. Tai ir yra pagrindinis mūsų tikslas – perduoti taikomaisiais mokslo tyrimais grįstas praktines žinias studentams, kurie jas galėtų sėkmingai taikyti savo darbinėje veikloje.

Taip pat būtina pabrėžti ir kolegijos taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos kryptingumą. Šią veiklą ir jos rezultatus vertina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ekspertų grupės.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų skatinti kolegijų dalyvavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinėje plėtroje ir meno veikloje, paskirstymą, Kauno technikos kolegija šiemet užėmė net 3-ią vietą tarp visų Lietuvos kolegijų.

Šis įvertinimas dar kartą įrodo, kad KTK išsiskiria taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų įtraukimu į studijų procesą, rengiant aukštos kompetencijos inžinerijos specialistus profesionalus“, - pabrėžia kolegijos vadovas.

Kauno technikos kolegija siūlo studijuoti 8 inžinerines studijų programas:

  • Automobilių techninį eksploatavimą
  • Autotransporto elektroniką
  • Elektronikos techniką
  • Elektros energetiką
  • Medžiagų apdirbimo inžineriją
  • Statybos inžineriją
  • Kelių inžineriją
  • Orlaivių mechanizmų techninį eksploatavimą