KTK – antra tarp geriausių Lietuvos kolegijų!

2019.05.08
reiiingu vizualas

Naujausiuose žurnalo „Reitingai“ atliktuose aukštųjų mokyklų vertinimuose Kauno technikos kolegija rikiuojasi antroje vietoje!

Šiemet, vertinant kolegijas, buvo atsisakyta aktualumą praradusių pokriterijų, pavyzdžiui, kiek kiekviena kolegija pritraukė tiek ES kietųjų, tiek minkštųjų investicijų arba kiek kiekviena jų prenumeruoja mokslo duomenų bazių, nes iš tiesų šie rodikliai yra panašūs, be to, studentai gali naudotis ne tik savo aukštosios mokyklos, bet ir kitų duomenų bazėmis.

Tuo tarpu vis aktualesnis tampa įsidarbinamumo klausimas. Todėl, atsisakius mažareikšmių kriterijų, dar labiau buvo sureikšmintas darbo rinkos vertinimas. Juolab, kad kolegijų tikslas ir yra – greitai paruošti šalies ūkiui tokių aukštos kompetencijos darbuotojų, kokių stokojama.

Be to, svarbu ir kokius studentus priima kolegijos: kiek jas renkasi geriausių šalies abiturientų, kokia dalis jaunuolių, palyginti su visais 2018 metais priimtais pirmakursiais, gauna valstybės finansuojamą studijų vietą bei kokia dalis visų įstojusiųjų studentų nubyra. Šis parametras buvo įtrauktas pirmą
kartą.

„Remdamiesi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Informacinių technologijų centro Studentų registro duomenimis, pirmą kartą vertinome, kokia dalis visų kursų studentų, studijavusių (2017 – 2018 mokslo metais) konkrečioje kolegijoje nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. spalio 1 d., nutraukė studijas“, – teigia reitingų sudarytojai.

Valstybinių kolegijų reitingo geriausiųjų penketuke Kauno technikos kolegija užėmė antrąją vietą.

Valstybinių kolegijų reitingo geriausiųjų penketukas:

1. Vilniaus kolegija (surinkusi daugiau kaip 69,62 taško iš galimų surinkti 100 taškų);
2. Kauno technikos kolegija (surinkusi 67,63 taško);
3. Kauno kolegija (64,84 taško),
4. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (64,66 taško);
5. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (60,58 taško).

Pagal alumnų kuriamos pridėtinės vertės ir darbdavių vertinimo kriterijų daugiausiai taškų – 26,5 – surinko Kauno technikos kolegija, antra - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla gavusi 25 taškus. Trečia – privati Vilniaus verslo kolegija - 24,8 taško, jai įkandin su 24,6 taško Vilniaus kolegija, o
TTVAM - 24,5 taško.

Pagal kolegijų akademinį personalą ir studijų bazės gerovę tarp valstybinių kolegijų Kauno technikos kolegija užėmė antrąją vietą.