Kauno VDU „Rasos“ gimnazijoje pristatytos KTK studijų programos

PB110076