KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMAI

2019.11.08
FIRMINIS Z naujas JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 12 dalimis, Kauno technikos kolegijos Statuto V skyriaus 57 punktu,  Kauno technikos kolegijos Studentų atstovybės visuotinio susirinkimo nutarimais (2019 m. spalio 2 d. protokolo Nr. V12-12, 2019 m. spalio 29 d. protokolo Nr. V12-13) bei Kauno technikos kolegijos Akademinės tarybos nutarimu (2019 m. spalio 29 d. protokolo Nr. V18-116)

SKELBIU Kauno technikos kolegijos tarybos sudėties pakeitimus:

Dr. Giedrė Adomavičienė, Kauno technikos kolegijos mokslo ir edukacinių projektų vadovė;

Prof., habil. Dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto Rektorius;

Monika Didjurgienė, Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos studijų programos studentė;

Dr. Vytautas Jokužis,  UAB „Elinta“ Generalinis direktorius;

Dr. Rosita Norvaišienė, Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos krypties studijų programų departamento docentė;

Valdas Paulauskas, Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypčių studijų programų departamento lektorius;

Tadas Stankevičius, VšĮ „Kaunas IN“ Verslo skyriaus vadovas atliekantis direktoriaus funkcijas;

Dr. Aušra Tartilaitė – Paulauskienė, Kauno technikos kolegijos teisininkė;

Kęstutis Vanagas, AB „YIT Kausta“ Generalinis direktorius.

 

Akademinės tarybos pirmininkė                                 Marija Jotautienė