Kauno technikos kolegijos absolventai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną

2015.09.10
ALP

„Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras  išleido dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Džiaugiamės, kad 8 knygoje minimos asmenybės savo gyvenimą susiejo su Kauno technikos kolegiją. Antrajame tome spausdinamos šių Kauno technikos kolegijos absolventų biografijos: verslininko Arūno Akstino, rašytojo a. a. Marcelijaus Martinaičio, Lietuvos nepriklausomybės gynėjo a. a. Tito Masiulio, signataro, ambasadoriaus Česlovo Vytauto Stankevičiaus, inžinieriaus, verslininko Adakro Šeštakausko, prof. habil. dr. Stasio Šinkūno, buriuotojo, pasaulio ir Europos čempiono Raimondo Šiugždinio ir prof. dr. Juozapo Vyto Urbono.

Leidinyje pateikiami ne tik enciklopediniai faktai, bet ir įdomūs, bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.

„Asmenybe vadinčiau žmogų, kuris ne prisitaiko prie aplinkybių, bet kuria jas, žmogų, kuris mato ne problemas, o galimybes, žmogų, kuris ne bando veikti, o veikia, kuris (pasi)tiki kitais ir drįsta rizikuoti, kuris ryžtasi daryti ne tai, kas įmanoma, bet tai, kas neįmanoma, ir kuris apie save daugiausia pasako kalbėdamas apie kitus“, – teigia UAB „Aurika“ direktorius Arūnas Akstinas.

„Aš asmenybe laikyčiau kiekvieną aukštos kvalifikacijos, padorų, tvarkingą ir darbštų žmogų“, – tvirtina nusipelnęs Lietuvos inžinierius, Lietuvos statybininkų asociacijos Garbės prezidentas Adakras Šeštakauskas.

„Valstybių istoriją rašo ne kokia nors nežinoma jėga, ne bevardė liaudis, o konkretūs žmonės. Ir tai, kas per dvidešimt penkerius metus buvo sukurta, iškovota, išmokta ar suvokta, padaryta konkrečių asmenybių. <...> Taip suprantu ir šios knygos paskirtį – kaip dokumento, kuriame užrašyti mūsų istorijos kūrėjų vardai“, – specialiai knygai „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ rašo Prezidentas Valdas Adamkus.

Autorių informacija

V. Adamkus su knyga