Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimo kursai

2014.05.09
Izoliacija 0

KVIEČIAME Į ARTIMIAUSIUS MOKYMUS

2014 m. gegužės 12 d. 15 30 val.

Programa:

 1. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių sąvokos, apibrėžimai ir terminai.
 2. Elektros izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimo prietaisai, jų veikimas ir naudojimas.
 3. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės įžeminimui, instaliacijai.
 4. Elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo varžų bandymo normos ir matavimai.
 5. Žmonių saugos darbe įstatymas. Pirmosios pagalbos teikimas nukentėjusiajam.

Reikalingi dokumentai:

 • Darbdavio siuntimas mokytis
 • Išsilavinimo dokumento nuorašas (diplomo, elektrotechninio profilio kursų baigimo pažymėjimo kopiją).
 • Galiojančio energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestato kopiją.
 • Sveikatos pažymėjimo(forma 048-A arba 047-A) kopijas.
 • Nuotrauką 2,5x3,0
 • Pasas (pristatomas pirma diena atvykus į kursus)
   

Klausytojas, baigęs kursus, pakels kvalifikaciją, atnaujins turėtas žinias:
 

 • Išmoks praktiškai taikyti EĮĮT, EST, EĮBNA reikalavimus;
 • Supras elektrinių matavimų fizikinę esmę, darbo apimtį ir turinį;
 • Gaus atsakymus į iškilusius klausimus;
 • Gaus rekomendacijas dėl matavimo protokolų pildymo;
 • Atnaujins ir pagilins turimas žinias.

 
Kursų trukmė -1 savaitė (32 val.) Suteikiama kvalifikacija – pažymėjimas kodas 3105 su įrašu: gali dirbti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotoju.
Kursų kaina 300 Lt.
 
Kontaktinis asmuo:  Regina Motienė
Mob.: +370 699 44575
E. p: ktc@ktk.lt