Buvusių ilgamečių dėstytojų pagerbimas

2015.06.25
P1010296

Birželio 25 d. Kauno technikos kolegijos muziejuje pagerbti buvę ilgamečiai mokyklos dėstytojai 2014 m. pabaigoje ir 2015 m. šventę garbingas sukaktis. Jubiliatus pasveikino KTK direktorius Nerijus Varnas, Inžinerijos mokslų fakulteto dekanas Vytautas Valaitis, muziejaus vadovė Birutė Gakienė. Renginyje buvo pagerbti O. Žemčiūgienė (91 m.), A. Mikelis (90 m.), T. L. Nenortienė (87 m.), S. Greičiuvienė (86 m.), A. Žitkevičius (85 m.), A. Leišis (85 m.) , N. Abromaitienė (81 m.), R. Česnaitis (81 m.), V. Spraunis  (81 m.), A. Stankevičius (81 m.), O. Bulotienė (80 m.), R. Vaitkienė (75 m.), A. Meškelienė (75 m.), N. S. Kazlauskienė (75 m.). Renginio dalyviai ilgamečiams dėstytojams palinkėjo stiprios sveikatos, ilgų ir prasmingų gyvenimo metų. Jubiliatai pasidalijo prisiminimais.

P1010283

P1010271