Kauno aukštesnioji technikos mokykla 1990 - 2002

Alumni laikmeciai KATM
 

Ramūnas Skvireckas

Dainius Aleksa

Eugenijus Misius

Audrius Lukošius

Valeckas Edvinas

 

|  ATM  |  KP  |  KATM  |  KTK  |  Jie garsino Lietuvą  |  Alumni čia ir dabar  |