Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

2020.12.07