Padėka už kančių ir vilties kryžiaus atstatymą

2017.09.12