Apie mus

Strateginiai tikslai –

atstovauti studentams kolegijos sprendimų priėmimo procesuose:

  • Atstovauti studentams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
  • Inicijuoti pokyčius, skatinančius tobulėjimą.
  • Suteikti galimybes, skatinančias studento socialinį atsakingumą, grįstą savanorystės principais.
  • Puoselėti vieningos ir lojalios bendruomenės idėją.
  • Didinti studentų įsitraukimą į kolegijos organizuojamas veiklas.
  • Užtikrinti efektyvų KTK SA veiklų koordinavimą.
  • Tobulinti sprendimų priėmimo procesą, grindžiantis demokratijos principais ir esama situacijos analize.
  • Vykdyti efektyvią/veiksmingą komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje.
  • Puoselėti organizacijos kultūrą, tradicijas ir vertybes. 

Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė (KTK SA) – tai ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, atstovaujanti studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius ir originalius studentus.

Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė

Visais klausimais rašyti KTKSA2@gmail.com arba  Facebook puslapyje: Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė

Deimantė Bierytė Prezidentė 8 64558955

deimante.bieryte@stud.ktk.lt

 

Tadas Norkus Viceprezidentas  

tadas.norkus@stud.ktk.lt

Gabrielė Užkurytė  Administracijos komiteto vadovė    

gabrielė.uzkuryte@stud.ktk.lt

Armanda Macijauskaitė Administracijos vadovo padėjėja,  revizorė   armanda.macijauskaite@stud.ktk.lt
Rokas Žlabys RSV komiteto vadovas   rokas.zlabys@stud.ktk.lt   
Rokas Lubys

                         

RSV vadovo padėjėjas 

 

 rokas.lubys@stud.ktk.lt 

    

Deimantė Bierytė

„Pagalba studentui“ vadovas

 

deimante.bieryte@stud.ktk.lt

Tadas Norkus „Pagalba studentui“ vadovo padėjėja   tadas.norkus@stud.ktk.lt

 

 

Plakatas