Studentų atstovybė

 

Apie mus

Strateginiai tikslai –

atstovauti studentams kolegijos sprendimų priėmimo procesuose:

  • Atstovauti studentams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
  • Inicijuoti pokyčius, skatinančius tobulėjimą.
  • Suteikti galimybes, skatinančias studento socialinį atsakingumą, grįstą savanorystės principais.
  • Puoselėti vieningos ir lojalios bendruomenės idėją.
  • Didinti studentų įsitraukimą į kolegijos organizuojamas veiklas.
  • Užtikrinti efektyvų KTK SA veiklų koordinavimą.
  • Tobulinti sprendimų priėmimo procesą, grindžiantis demokratijos principais ir esama situacijos analize.
  • Vykdyti efektyvią/veiksmingą komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje.
  • Puoselėti organizacijos kultūrą, tradicijas ir vertybes. 

Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė (KTK SA) – tai ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, atstovaujanti studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius ir originalius studentus.

Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė

Visais klausimais rašyti KTKSA2@gmail.com arba  Facebook puslapyje: Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė

Vilius Kelevišius

Prezidentas

861200203

vilius.kelevisius@stud.ktk.lt

 

Mykolas Pliaukštė   Viceprezidentas  

mykolas.pliaukste@stud.ktk.lt 

Agnė Brazaitytė 

Administracijos vadovė  

 

agne.brazaityte@stud.ktk.lt

Eglė Balniūtė

Media

  egle.balniute@stud.ktk.lt

Rokas Stankevičius

Pagalba studentui

  rokas.stankevicius@stud.ktk.lt   

Benas Strazevičius

Ryšiai su visuomene

 

benas.strazevicius@stud.ktk.lt

Agnė Brazaitytė  

Renginių organizatorius

  agne.brazaityte@stud.ktk.lt

Gvidas Juozaitis

Renginių organizatorius

  gvidas.juozaitis@stud.ktk.lt

Naujienos