Studentų atstovybė

 

Apie mus

Strateginiai tikslai –

atstovauti studentams kolegijos sprendimų priėmimo procesuose:

  • Atstovauti studentams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
  • Inicijuoti pokyčius, skatinančius tobulėjimą.
  • Suteikti galimybes, skatinančias studento socialinį atsakingumą, grįstą savanorystės principais.
  • Puoselėti vieningos ir lojalios bendruomenės idėją.
  • Didinti studentų įsitraukimą į kolegijos organizuojamas veiklas.
  • Užtikrinti efektyvų KTK SA veiklų koordinavimą.
  • Tobulinti sprendimų priėmimo procesą, grindžiantis demokratijos principais ir esama situacijos analize.
  • Vykdyti efektyvią/veiksmingą komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje.
  • Puoselėti organizacijos kultūrą, tradicijas ir vertybes. 

Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė (KTK SA) – tai ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, atstovaujanti studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius ir originalius studentus.

Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė

Visais klausimais rašyti KTKSA2@gmail.com arba  Facebook puslapyje: Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė

Simona Budreckaitė Prezidentė +37064197895

simonabudreckaite@gmail.com

 

Karolina Zutkytė  Viceprezidentė  

Lkaropcikas@gmail.com

Gabrielė Užkurytė  Administracijos komiteto vadovė    

gabrielė.uzkuryte@stud.ktk.lt

Armanda Macijauskaitė Administracijos vadovo padėjėja,  revizorė   armanda.macijauskaite@stud.ktk.lt
Saulius Bogomolovas RSV komiteto vadovas   saulius.bogomolovas@stud.ktk.lt   
Eimantas Kuznecovas

                         

RSV vadovo padėjėjas 

 

 eimantas.kuznecovas@gmail.com 

    

Lukas Karopčikas

„Pagalba studentui“ vadovas

 

Lkaropcikas@gmail.com

Evelina Bagdonaitė „Pagalba studentui“ vadovo padėjėja   Theevulea@gmail.com

 

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

Eilinio visuotinio susirinkimo skelbimas 

2018 metų vasario 12 d. 11:10 114 kab.Kauno technikos kolegijos student atstovybės visuotiniame narių susirinkime bus aptariama nauja KTK SA įstatų redakcija.

Studentų atstovybės prezidento kontaktai: mob.tel. nr.: +37067542178

2018-02-05

Plakatas

 

 

Naujienos