Studentų atstovybė

 

Apie mus

Strateginiai tikslai –

atstovauti studentams kolegijos sprendimų priėmimo procesuose:

  • Atstovauti studentams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
  • Inicijuoti pokyčius, skatinančius tobulėjimą.
  • Suteikti galimybes, skatinančias studento socialinį atsakingumą, grįstą savanorystės principais.
  • Puoselėti vieningos ir lojalios bendruomenės idėją.
  • Didinti studentų įsitraukimą į kolegijos organizuojamas veiklas.
  • Užtikrinti efektyvų KTK SA veiklų koordinavimą.
  • Tobulinti sprendimų priėmimo procesą, grindžiantis demokratijos principais ir esama situacijos analize.
  • Vykdyti efektyvią/veiksmingą komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje.
  • Puoselėti organizacijos kultūrą, tradicijas ir vertybes. 

Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė (KTK SA) – tai ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, atstovaujanti studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius ir originalius studentus.

Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė

Visais klausimais rašyti KTKSA2@gmail.com arba  Facebook puslapyje: Kauno technikos kolegijos studentų atstovybė

Deimantė Bierytė Prezidentė 8 64558955

deimante.bieryte@stud.ktk.lt

 

Tadas Norkus Viceprezidentas  

tadas.norkus@stud.ktk.lt

Gabrielė Užkurytė  Administracijos komiteto vadovė    

gabrielė.uzkuryte@stud.ktk.lt

Armanda Macijauskaitė Administracijos vadovo padėjėja,  revizorė   armanda.macijauskaite@stud.ktk.lt
Rokas Žlabys RSV komiteto vadovas   rokas.zlabys@stud.ktk.lt   
Rokas Lubys

                         

RSV vadovo padėjėjas 

 

 rokas.lubys@stud.ktk.lt 

    

Deimantė Bierytė

„Pagalba studentui“ vadovas

 

deimante.bieryte@stud.ktk.lt

Tadas Norkus „Pagalba studentui“ vadovo padėjėja   tadas.norkus@stud.ktk.lt

 

Plakatas

DĖMESIO!

2019 rugsėjo 18 d. Kauno technikos kolegijos  studentų atstovybės visuotiniame narių susirinkime vyks Kauno technikos kolegijos tarybos nario rinkimai  iš kandidatų, nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams. Studentų atstovybės prezidento kontaktai: mob.tel. nr.: 864558955

Priedas1 Kandidato anketa

 

 

Naujienos