Bendrabutis

Bendrabučio kambarių kainos

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių priedas Nr. 1

Adresas: Kampo g. 27, LT- 50148 Kaunas

Tel.: 8 37 332124
El. paštas: anzelika.jonaitiene@edu.ktk.lt
Veiklos koordinatorė Anželika Jonaitienė

 

Elast.WEB 58

Elast.WEB 57

Elast.WEB 53

Elast.WEB 54

 bendratnauj