Tautinių šokių kolektyvas „PUŠYNĖLIS“

  • Kolektyvo tikslas – propaguoti lietuvišką sceninį šokį, bendraujant ir kartu šokant patirti kūrybinį džiaugsmą.
  • Kolektyve šoka kolegijos studentai ir miesto jaunimas.
  • Savo šokiu kolektyvas puošia kolegijos renginius, Kauno ir kitų Lietuvos miestų šventes, dalyvauja konkursuose, festivaliuose.
  • Repertuare – lietuvių liaudies klasikiniai ir šiuolaikinių choreografų sceniniai šokiai.
  • Meno vadovas: Kęstutis Pušinaitis. Koncertmeisterė: Irina Judickienė. Baletmeisterė: Gintarė Milieškaitė.
  • Kolektyvas repetuoja antradieniais bei ketvirtadieniais ir kviečia visus Kolegijos studentus, norinčius išmokti šokti ir turiningai leisti laisvalaikį. 

Istorija

Tautinių šokių kolektyvas Kauno politechnikume savo veiklą pradėjo 1953 m.. Istorijos dėstytoju dirbęs buvęs „Lietuvos“ ansamblio šokėjas Steponas Gimbutis subūrė šokėjų ratelį, ir nuo to laiko šokis tapo svarbiu akcentu studentų kūrybinėje veikloje. Kolektyvo vadovais yra dirbę Danutė Budreikaitė, Jara Bernadišienė, Vladas Lukianskas, Gražina Geldauskienė, Jonas Surdokas, Stasys Kalasauskas, Izolina ir Algirdas Stanioniai, Živilė Ilgūnaitė, net 11 metų (1980-1991 m.) Birutė Bačelytė-Savickienė. Kolektyvas dalyvavo miesto ir respublikiniuose renginiuose, nuo 1958 m. net 32 kartus pagal bendrą penkių politechnikumų – Rygos, Talino, Vilniaus, Kaliningrado ir Kauno – susitarimą kasmet paeiliui vis kitame mieste rengiamuose moksleivių meninės saviveiklos festivaliuose. Kūrybinga ir aktyvi kolektyvo veikla su nežymiomis pertraukomis tęsėsi iki 1991 m.
1995 m. atkurtas ir  „Pušynėlio“ vardu pasivadinęs kolektyvas, kuriame šoka kolegijos studentai ir miesto jaunimas, dalyvauja kolegijos renginiuose, miesto šventėse „Kauno dienos“, studentų festivaliuose „Ei, studente, sukis vėju!“, Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje ir Kaune, Baltijos šalių studentų dainų šventėse „Gaudeamus“ Tartu, Rygoje ir Vilniuje, tarptautiniuose festivaliuose Kaune, Rygoje, Taline, Prahoje, Elblonge, Vysloje, Sankt Peterburge. Koncertavo Ukrainoje, Austrijoje, Kroatijoje ir Slovakijoje. „Pušynėlis“ – respublikinių konkursų bei apžiūrų prizininkas ir diplomantas, tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ ne kartą laimėjo pirmąją vietą.