Dokumentai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2021-22 m.m.

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2021-22 m.m.

Paskaitų laikas

Prisegtuke pateikiamas paskaitų laikas

Žinių vertinimo sistema

Žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams vertinti Kolegijoje taikoma dešimtbalė kriterinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami tarpinių atsiskaitymų metu. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.

 

Daugiau - prisegtuke.

Apeliacijos

Studentas,  manantis,  kad jo žinios įvertintos neobjektyviai, ne vėliau kaip per tris darbo dienas po įvertinimo paskelbimo Akademinėje informacinėje sistemoje, gali teikti apeliaciją Kolegijos profesinės etikos komitetui.

Daugiau - prisegtuke.

Studentų registracija semestro studijoms

Studentų registracija vykdoma Akademinėje informacinėje sistemoje pagal Kolegijoje nustatytą procedūrą.

Daugiau - prisegtuke.

Individualieji studijų planai

Kiekvieną pavasario semestrą sekantiems mokslo metams studijų organizavimo skyrius kiekvienai studijų programai suformuoja preliminarius individulių studijų planus.

Individualiųjų studijų planų sudarymo klausimais studentus konsultuoja nuolatinių bei ištęstinių ir podiplominių studijų koordinatoriai.

Daugiau - prisegtuke. 

Akademinių įsiskolinimų likvidavimas

Kolegijos studentų akademiniai įsiskolinimai likviduojami pagal kolegijos nustatytą procedūrą.

Daugiau - prisegtuke.

Studijų rezultatų įskaitymas

Studentui, studijavusiam Kolegijoje arba kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį , pagal Kolegijos ar kitų Lietuvos arba užsienio aukštųjų mokyklų sudarytą dalinių studijų sutartį ar kitu teisėtu pagrindu suderinus studijų turinį, studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų, jeigu studijuotų dalykų atžvilgiu nenustatoma sutarties ar kito dokumento, kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimų.

 

Daugiau - prisegtuke.

Kolegijos studentų ir juos lydinčių dėstytojų išvykimas į ekskursijas ir/arba renginius

Dėstytojai, organizuojantys išvykas į renginius/ekskursijas su studentais, vadovaujausi Kolegijos nustatyta tvarka.

Daugiau - prisegtuke.