Aktualu

Informacija studentams,

 • Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2022 m. pavasario semestrą, nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (įskaitytinai) turi per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS ,,PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2022 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

   Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

 • Informuojame, kad 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. sausio 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS ,,PARAMA“) tikslinei išmokai 2021 m. rudens semestrui papildomo priėmimo metu gauti.

  Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie IS ,,PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2021 m. rudens semestras-sausis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

 • Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet neilgiau kaip iki studijų pabaigos.

 • Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) primena, kad studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metu, siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus. Nuoroda: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams
  Aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki vasario 10 d. duomenis apie Jus pateiks Fondui.

DĖL PARAIŠKŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS 

DĖL PARAIŠKŲ PILDYMO TIKSLINEI IŠMOKAI 

Parama studentams: 

Studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis

Išsamesnę informaciją apie tikslinių išmokų skyrimą rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines).

Socialinės stipendijos 

Daugiau informacijos apie socialinę stipendiją rasite fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos).

Valstybės remiamos paskolos

Išsamią informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite fondo tinklalapyje (nuoroda:http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos). 

Studijų stipendijos

Išsamią informaciją apie studijų stipendijas rasite fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust). 

Parama lietuvių kilmės užsieniečių studijoms Lietuvoje

Išsamią informaciją, apie paramos teikimo sąlygas, rasite fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai).

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

Išsamią informaciją apie už studijas sumokėtos kainos kompensavimą rasite fondo tinklalapyje

(nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas).

Studijų krepšelio grąžinimas

Išsamią informaciją, apie studijų krepšelių grąžinimą, rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje

(nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/krepselio-grazinimas).

 

Paskaitų tvarkaraščiai

Visus tvarkaraščius ir pavadavimus/atidirbimus galite rasti jungiantis login.ktk.lt → tvarkaraščiai ARBA per puslapį  http://ktk.edupage.orgPapildomų prisijungimų ar slaptažodžių įvesti nereikia.

 

Prisijungimo prie WiFi instrukcija

wifi-ktk-win7-aprasymas-v00

Gerb. studentai,

Kauno technikos kolegija vykdo projektą „Technologijų srities multidisciplininio praktinio mokymo centro įkūrimas“. Projektas vykdomas pagal VP3 „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos“ uždavinio VP3-2.2 priemonę VP3-2.2-ŠMM-15-K „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“.

Norėdami naudotis projekto sukurta infrastruktūra, užsiregistruokite tinklapyje https://registracija.ktk.lt/, įvedę Jums suteiktą prisijungimo vardą ir kodą. Instrukciją, kaip užsiregistruoti, galite atsisiųsti iš čia.

Užsiregistravę tinklapyje, galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 • Virtualia mokymosi aplinka Moodle – https://moodle.ktk.lt. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – tik prie dėstomų dalykų arba kursų, skirtų viešai prieigai; studentams – tik prie studijuojamų dalykų arba kursų skirtų, viešai prieigai;
   
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka – http://studijos.ktk.lt. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: studentams – pateikiama katedros, kurioje studijuojate, informacija bei studentų atstovybės informacija;
   
 • Studentų el. pašto sistema – http://outlook.com/ktk.lt. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: studentams – el. pašto paslaugos;
   
 • Akademine informacine sistema – https://web.liemsis.lt/ktkis/stp_prisijungimas. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – teikiama informacija apie studijų modulį studijuojančius studentus, žiniaraščių vedimas; studentams – teikiama informacija apie studijuojamus studijų modulius, pateikiami individualūs studijų planai, tvarkaraštis, įvertinimai.
   
 • Prisijungimas prie bevielio tinklo - instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – naudojimasis internetu; studentams – naudojimasis internetu.

Iškilus techniniams klausimams, prašome kreiptis el. paštu: registracija@stud.ktk.lt arba kreipkitės į 108 kabinetą.