Aktualu

VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS skelbia

 

Valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis pavasario semestre gauti prašymų teikimo pradžia - 2019 m. vasario 25 d. 8:00 val., pabaiga - 2019 m. kovo 15 d. 15:00 val.

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklapyje, užpildyti nustatytos formos prašymą - anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2019 m. kovo 15 d.

 

PARAMA NEĮGALIEMS STUDENTAMS:  tikslinės išmokos

 

Paskaitų tvarkaraščiai

Visus tvarkaraščius ir jų atnaujinimus galite rasti, jungdamiesi login.ktk.lt - kolegijos studentų svetainė - studijų organizavimo skyrius - paskaitų tvarkaraščiai.

Prisijungimo prie WiFi instrukcija

wifi-ktk-win7-aprasymas-v00

Gerb. studentai,

Kauno technikos kolegija vykdo projektą „Technologijų srities multidisciplininio praktinio mokymo centro įkūrimas“. Projektas vykdomas pagal VP3 „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos“ uždavinio VP3-2.2 priemonę VP3-2.2-ŠMM-15-K „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“.

Norėdami naudotis projekto sukurta infrastruktūra, užsiregistruokite tinklapyje https://registracija.ktk.lt/, įvedę Jums suteiktą prisijungimo vardą ir kodą. Instrukciją, kaip užsiregistruoti, galite atsisiųsti iš čia.

Užsiregistravę tinklapyje, galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 • Virtualia mokymosi aplinka Moodle – https://moodle.ktk.lt. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – tik prie dėstomų dalykų arba kursų, skirtų viešai prieigai; studentams – tik prie studijuojamų dalykų arba kursų skirtų, viešai prieigai;
   
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka – http://studijos.ktk.lt. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: studentams – pateikiama katedros, kurioje studijuojate, informacija bei studentų atstovybės informacija;
   
 • Studentų el. pašto sistema – http://outlook.com/ktk.lt. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: studentams – el. pašto paslaugos;
   
 • Akademine informacine sistema – https://web.liemsis.lt/ktkis/stp_prisijungimas. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – teikiama informacija apie studijų modulį studijuojančius studentus, žiniaraščių vedimas; studentams – teikiama informacija apie studijuojamus studijų modulius, pateikiami individualūs studijų planai, tvarkaraštis, įvertinimai.
   
 • Prisijungimas prie bevielio tinklo - instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – naudojimasis internetu; studentams – naudojimasis internetu.

Iškilus techniniams klausimams, prašome kreiptis el. paštu: registracija@stud.ktk.lt arba kreipkitės į 108 kabinetą.