Aktualu

PARAMA NEĮGALIEMS STUDENTAMS:  tikslinės išmokos

Kauno technikos kolegijos finansinė parama neįgaliesiems KKT suteikė finansinę paramą neigaliesiems 2016 m.

Paskaitų tvarkaraščiai

Visus tvarkaraščius ir jų atnaujinimus galite rasti, jungdamiesi login.ktk.lt - kolegijos studentų svetainė - studijų organizavimo skyrius - paskaitų tvarkaraščiai.

Prisijungimo prie WiFi instrukcija

wifi-ktk-win7-aprasymas-v00