Akademinė etika

Etikos komiteto sudėtis:

Kęstutis Vitkauskas (komiteto vadovas), lektorius, deleguotas Akademinės tarybos,

el. p. kestutis.vitkauskas@edu.ktk.lt

Jolita Bučelienė, studijų organizavimo tarnybos vadovė, deleguota Akademinės tarybos,

el. p. jolita.buceliene@edu.ktk.lt

Jūratė Jasukaitienė, lektorė, deleguota Akademinės tarybos,

el. p. jurate.jasukaitiene@edu.ktk.lt

Dalia Karčiauskienė, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė,

el. p. dalia.karciauskiene@edu.ktk.lt

Agnė Pangonytė, SI 5/1 gr. studentė, deleguota Studentų atstovybės,

el. p. agne.pangonyte@stud.ktk.lt

Edgaras Sarapinas, ET 5 gr. studentas, deleguotas Studentų atstovybės,

el. p. edgaras.sarapinas@stud.ktk.lt

Aušra Tartilaitė – Paulauskienė, juristė, deleguota Akademinės tarybos,

el. p. ausra.tartilaite@edu.ktk.lt

 

KTK-Akademines-etikos-kodeksas

KTK-Etikos-komiteto-veiklos-nuostatai 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė: www.etika.gov.lt