Aktualijos

„Outlook“ programos prijungimas

outlook 2013 prijungimas 

 

Prisijungimo prie WiFi instrukcija

wifi-ktk-win7-aprasymas-v00

Gerb. dėstytojai,

Kauno technikos kolegija vykdo projektą „Technologijų srities multidisciplininio praktinio mokymo centro įkūrimas“. Projektas vykdomas pagal VP3 „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos“ uždavinio VP3-2.2 priemonę VP3-2.2-ŠMM-15-K „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“.

Norėdami naudotis projekto sukurta infrastruktūra, užsiregistruokite tinklapyje https://registracija.ktk.lt/, įvedę Jums suteiktą prisijungimo vardą ir kodą. Instrukciją, kaip užsiregistruoti, galite atsisiųsti iš čia.

Užsiregistravę tinklapyje, galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

  • Virtualia mokymosi aplinka Moodlehttps://moodle.ktk.lt. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – tik prie dėstomų dalykų arba kursų, skirtų viešai prieigai; studentams – tik prie studijuojamų dalykų arba kursų skirtų, viešai prieigai;

  • Bendravimo ir bendradarbiavimo aplinkahttp://studijos.ktk.lt. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: studentams – pateikiama katedros, kurioje studijuojate, informacija bei studentų atstovybės informacija;

  • Akademine informacine sistemahttps://web.liemsis.lt/ktkis/stp_prisijungimas. Instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – teikiama informacija apie studijų modulį studijuojančius studentus, žiniaraščių vedimas; studentams – teikiama informacija apie studijuojamus studijų modulius, pateikiami individualūs studijų planai, tvarkaraštis, įvertinimai.

  • Prisijungimas prie bevielio tinklo - instrukciją, kaip prisijungti, galite atsisiųsti iš čia. Prieiga suteikiama: dėstytojams – naudojimasis internetu; studentams –naudojimasis internetu.

Iškilus techniniams klausimams, prašome kreiptis el. paštu: registracija@stud.ktk.lt arba kreipkitės į 108 kabinetą.