V-ojo kvalifikacinio lygio profesinis mokymas

V lygio kvalifikacinių programų projekto klausimais kreiptis,  Loreta Inokaitytė:

loreta.inokaityte@edu.ktk.lt , tel.  860715057

p

Projekto vykdytojas:

pil

 

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

Projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-12-05 – 2021-06-05.

Projekto partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, Kauno technikos kolegija.

Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį.

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, ekspertai, profesinio mokymo specialistai.

Projekto uždaviniai:

1. Patobulinti kvalifikacijų sistemos funkcionalumą.

2. Parengti profesinius standartus.

3. Parengti ir/ar atnaujinti modulines profesinio mokymo programas bei joms skirtas mokymosi priemones.

4. Įdiegti profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvias elektronines mokymosi priemones.

5. Diegti parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas (vykdyti mokymą).

Projektu siekiami rezultatai: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos, įdiegtos profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, sukurta ir įdiegta kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinka elektroninėje erdvėje, įvykdyti mokymai pagal parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas.

Projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

PILOTINIS PROJEKTAS 

 

Projektas  „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001) – tai V kvalifikacinio lygio profesinio mokymo programos projektas, kuris  įgyvendinamas ir finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Šios programos yra skirtos tęstiniam profesiniam mokymui. Kiekviena iš jų - 50 kreditų apimties:

 1. T54073201 Apdailos montuotojo meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 865968242)
 2. T54073202 Fasadų šiltintojo meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 865968242)
 3. T54073203 Mūrininko meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 864774539)
 4. T54073204 Stogdengio meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 861275270)
 5. T54071501 Suvirinimo meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 868212723)
 6. T54071601 Transpoto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa (tel. 869825799)

Mokymo programų tikslas

Statybos ir architektūros srities modulinių profesinio mokumo programų tikslas -  parengti specialistus, gebančius atlikti aukštos kokybės statybos apdailos, fasadų šiltinimo, mūro ir stogų įrengimo darbus vadovauti statybos darbų brigadoms, vertinti statybos produktus, panuoti ir organizuoti statybos procesus, kurti savo verslą, kurias baigus suteikiama statybos apdailos meistro, fasadų šiltintojo meistro, mūrininko meistro, ar stogdengio meistro V lygio kvalifikacinė kategorija.

T54073201 Apdailos montuotojo meistro modulinė profesinio mokymo programa

T54073202 Fasadų šiltintojo meistro modulinė profesinio mokymo programa

T54073203 Mūrininko meistro modulinė profesinio mokymo programa

T54073204 Stogdengio meistro modulinė profesinio mokymo programa

Kodėl verta rinktis šią mokymo programą?

 • Šios srities specialistų šiandien ypač trūksta darbo rinkoje.
 • Programos orientuotos į praktinę veiklą, jų turinys pagrįstas realiais statybos darbų apdailos meistro, fasadų šiltintojo meistro, mūrininko meistro ir stogdengio meistro kvalifikacijai reikalingais poreikiais.
 • Baigus šias statybos darbų meistro profesinio mokymo modulines programas, įgyjama V kvalifikacinio lygio kategorija, tampama specialistu, gebančiu atlikti aukštos kokybės apdailos, fasadų šiltintojo, mūro ir stogo įrengimo statybos darbus, vadovauti šių statybos darbų brigadoms, atiekant statinių statybos ir remonto darbaus, gebančius dirbti komandoje, galinčius savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO  PROGRAMŲ MODULIAI 

APDAILOS MONTUOTOJO MEISTRO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Kodas ir suteikiama kvalifikacija: T54073201 apdailos montuotojas meistras

Programos apimtis ir trukmė: 50 mokymosi kreditų 

Modulio pavadinimas

Kreditų skaičius moduliui

 
 
 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS

50

 

1.1.  Privalomoji programos dalis:

45

 

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailos montuotojo meistro) 507320001

10

 

Apdailos plokščių montavimas

507320002

10

 

Stiklo konstrukcijų montavimas

507320003

10

 

Apdailos montuotojų darbo organizavimas ir darbuotojų mokymas

507320004

15

 

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 

Įvadas į darbo rinką

500000001

5

 

  

FASADŲ ŠILTINTOJO MEISTRO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Kodas ir suteikiama kvalifikacija: T54073202 fasadų šiltintojas meistras

Programos apimtis ir trukmė: 50 mokymosi kreditų 

Modulio pavadinimas

Kreditų skaičius

moduliui

 
 
 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS

50

 

1.1.  Privalomoji programos dalis:

45

 

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo meistro)“

507320005

10

 

Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas

507320006

10

 

Pastatų fasadų ir cokolių apdaila

507320007

10

 

Fasadų šiltintojo darbo organizavimas ir darbuotojų mokymas

507320008

15

 

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 

Įvadas į darbo rinką

500000001

5

 

 

MŪRININKO MEISTRO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Kodas ir suteikiama kvalifikacija:   T54073203 mūrininkas meistras

Programos apimtis ir trukmė: 50 mokymosi kreditų 

Modulio pavadinimas

Kreditų skaičius moduliui

 
 

MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS

50

 

1.1.  Privalomoji programos dalis:

45

 

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas

507320009

5

 

Konstrukcijų mūrijimas ir remontas

507320010

10

 

Konstrukcijų montavimas ir betonavimas mūriniuose statiniuose

507320011

15

 

Mūrininkų darbo organizavimas ir darbuotojų mokymas 

507320012

15

 

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 

Įvadas į darbo rinką

500000001

5

 

 

STOGDENGIO MEISTRO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Kodas ir suteikiama kvalifikacija: T54073204 stogdengys meistras

Programos apimtis ir trukmė: 50 mokymosi kreditų 

Modulio pavadinimas

Kreditų skaičius moduliui

 
 
 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS

50

 

1.1.  Privalomoji programos dalis:

45

 

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (stogdengio meistro)

507320013

10

 

Šlaitinio stogo įrengimas ir jo remontas

507320014

10

 

Plokščio stogo įrengimas ir jo remontas

507320015

10

 

Stogdengių darbo organizavimas ir darbuotojų mokymas

507320016

15

 

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 

Įvadas į darbo rinką

500000001

5

 

 

V KVALIFIKACINIO LYGIO SUVIRINIMO MEISTRO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Mokymo programos tikslas

Modulinės profesinio mokymo programos tikslas - parengti V kvalifikacinės kategorijos suvirinimo meistrus, praktikus, gebančius profesionaliai taikyti suvirinimo metodus, analizuoti technologinius procesus,  dirbti komandoje, galinčius savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą ir palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią mokymo programą?

 • Šios srities specialistų šiandien ypač trūksta darbo rinkoje;
 • Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais suvirinimo meistro kvalifikacijai reikalingais poreikiais.
 • Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių. 

Modulinio profesinio mokymo programoje dėstomi moduliai 

SUVIRINIMO MEISTRO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Kodas ir suteikiama kvalifikacija: T54071501  suvirinimo meistras

Programos apimtis ir trukmė: 50 mokymosi kreditų 

 

Modulio pavadinimas

 

Kreditų skaičius moduliui

 
 
 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS

50

 

1.1.  Privalomoji programos dalis:

45

 

Bendrosios veiklos atliekant suvirinimo darbus ir koordinuojant jų eigą

507150001

5

 

Suvirinimo darbų inžinerijos praktikos taikymas

507150002

10

 

Virintinių metalinių konstrukcijų sujungimų projektavimas ir gamybos inžinerijos taikymas užtikrinant suvirinimo kokybę

507150003

5

 

Gamybos, naudojant neišardomus sujungimus, gautus suvirinimo proceso metu, organizavimas, koordinavimas, suvirinimo kokybės vertinimas ir darbų atlikimo kontrolė

507150004

10

 

Praktinė metalo konstrukcijų slėgio veikiamų įrenginių gamyba pagal suvirinamų gaminių tipą

507150005

5

 

Suvirintojų ir žemesnės kvalifikacijos su suvirinimo darbais susijusių darbuotojų mokymas ir vertinimas

507150006

10

 

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 

Įvadas į darbo rinką

500000001

5

 

 

V KVALIFIKACINIO LYGIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokymo programos tikslas

Modulinės profesinio mokymo „Transporto priemonių remonto techniko”  programos tikslas - parengti V kvalifikacinio lygio transporto priemonių remonto techniką, kuris gebėtų spręsti sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemas, parinkti tinkamus metodus, išmanytų sausumos transporto elementų, vidaus degimo variklių, elektrinių ir hibridinių technologijų, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto priemonių ir jų techninės priežiūros ypatumus, gebėtų naudotis technologinę įrangą, reikalingą  vykdyti transporto priemonių ir mazgų diagnostikos, priežiūros ir remonto technologinį procesą pagal apibrėžtus reikalavimus, būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią mokymo programą?

 • Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais transporto priemonių remonto techniko kvalifikacijai reikalingais poreikiais.
 • Kiekvieną dalyką veda dėstytojai - savo srities specialistai. 

Modulinio profesinio mokymo programoje „Transporto priemonių remonto techniko“ dėstomi moduliai 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO TECHNIKAS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Kodas ir suteikiama kvalifikacija:  T54071601  transporto priemonių remonto techniko

Programos apimtis ir trukmė: 50 mokymosi kreditų 

 

Modulio pavadinimas

 

Kreditų skaičius moduliui

 
 
 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS

50

 

1.1.. Privalomoji programos dalis:

45

 

Transporto priemonių techninės priežiūros organizavimas

507160001

20

 

Transporto priemonių remonto organizavimas

507160002

15

 

Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostikos procesų organizavimas

507160003

10

 

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 

Įvadas į darbo rinką

500000001

5