Priėmimas 2021

Institucinis priemimas 01

Kauno technikos kolegijos GIDAS!

Asmenys, nuo 2021 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į visas Kauno technikos kolegijoje realizuojamas studijų programas (valstybės finansuojamas vietas), turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
 • stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

KONKURSINIO BALO SKAIČIUOKLĖ

http://bakalauras.lamabpo.lt/balo skaičiuoklė/

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS 2021

STUDENTŲ PRIĖMIMO 2021 M. TAISYKLĖS

KTK studentų priėmimo taisyklės 2021

KTK priėmimo taisyklės užsieniečiams 2021

Priedas 1 užsieniečiams 2021

Priedas 2 LT užsieniečiams 2021

STOJANČIUOSIUS KONSULTUOJAME:

104 b kab.
el. paštu: priemimas@edu.ktk.lt
telefonu: 8 626 44990

Pirmakursio atmintinė

KTK Bendrabutis

Kauno technikos kolegija – aukštoji valstybinė mokykla – siūlo rinktis 8 akredituotas inžinerijos mokslų studijų programas:

 • Automobilių techninis eksploatavimas;
 • Autotransporto elektronika;
 • Elektronikos technika;
 • Elektros energetika;
 • Kelių inžinerija;
 • Medžiagų apdirbimo inžinerija;
 • Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas;
 • Statybos inžinerija

1. Studijuojantys valstybės nefinansuojamoje (vnf) vietoje studijų mokestį privalo sumokėti per 20 pirmųjų kalendorinių dienų nuo kiekvieno semestro pradžios.

2. Bendrojo priėmimo etapų DATOS skelbiamos www.lamabpo.lt

3. Pasirašant studijų sutartį pateikiami DOKUMENTAI:

 • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti),
 • brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (originalą/us parodyti, kopiją/as įteikti),
 • 1 nuotrauka (3x4 cm) (įteikti),
 • registracijos studijoms įmokos  kvitas (įteikti), studento pažymėjimo kvitas (įteikti). Gali būti abu mokėjimai viename kvite.

4. Kitoje aukštojoje mokykloje studijavusiems DALYKŲ ĮSKAITYMO prašymai priimami studijų sutarčių pasirašymo metu. Reikia pateikti:

 • prašymą (pildomas KTK studijų sutarties pasirašymo metu),
 • akademinę pažymą (iš aukštosios mokyklos, kurioje gauti įvertinimai) arba diplomą ir diplomo priedėlį (baigusiems studijas),
 • dalykų aprašus (iš aukštosios mokyklos, kurioje gauti įvertinimai).

5. KONSULTUOJA KTK PRIĖMIMO KOMISIJA:

STUDIJŲ PROGRAMOS

Kelių inžinerija

Foto galerija

Filmai

Studentų istorijos

Elektros energetika

Foto galerija

Sėkmės istorijos

Elektronikos technika

Foto galerija

Sėkmės istorijos

 

Automobilių techninis eksploatavimas

 

Foto galerija

Sėkmės istorijos

Autotransporto elektronika

 

Foto galerija

Sėkmės istorijos

 Medžiagų apdirbimo inžinerija

 

 

Foto galerija

Statybos inžinerija

 

 

Foto galerija

Studentų istorijos

Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas

 

 

Foto galerija

STUDIJŲ PROGRAMOS

 Kelių inžinerija

ResizedImage600222 keliu inzinerija

ResizedImage600385 DSC 5172

ResizedImage600399 DSC 3268

ResizedImage600399 DSC 3277

ResizedImage600412 DSC 5279

SĖKMĖS ISTORIJOS

IMG 2354

KAMILĖ BIELSKYTĖ

 

Projektų administravimo skyriaus inžinierė transporto infrastruktūros statybos įmonėje AB „Kauno tiltai“ Kauno technikos kolegijos Kelių inžinerijos (KI) absolventė (studijas baigė 2013 m.).

 

"Baigusi KTK, pradėjau dirbti transporto infrastruktūros statybos įmonėje AB „Kauno tiltai“ projektų administravimo skyriaus inžiniere. Šioje įmonėje dirbu ir dabar. 2016 m. baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kelių ir geležinkelių inžineriją.

Kolegija paliko pačius geriausius įspūdžius. Labai džiaugiuosi dar ir dabar galėdama dalyvauti kolegijos renginiuose, pabendrauti su dėstytojais. Studijos nebuvo lengvos. Tačiau mokslams atidaviau visą save. Antrame kurse, prasidėjus specialybiniams dalykams, supratau, kad tai mano arkliukas.”

 

 Kelprojektas Small Sp 3

BENAS BERKMONAS

 

Bendrovės „Kelprojektas" 

Kelių  ir Švedijos rinkos veiklos vadovas

 

"Karjerą pradėjau nuo techniko pareigų, buvau atsakingas už žiniaraščių pildymą,  dokumentų tvarkymą ir kopijavimą bei kitus darbus, kuriuos reikia padaryti. Techniku dirbau porą metų, kol KTK baigiau profesinio bakalauro studijas.

Gavęs KTK aukštojo mokslo diplomą tapau inžinieriumi. Juo dirbau gana ilgą laiką, apie 5-erius metus. Šiuo laikotarpiu baigiau ir magistrantūros studijas.

Dirbdamas inžinieriumi buvau atsakingas už brėžinius, atitinkamas projekto dalis, skaičiavimus, taip pat dėsčiau studentams Kauno technikos kolegijoje. Vėliau gavau pasiūlymą eiti projekto dalies vadovo pareigas. Šiose pareigose dirbau pusmetį, pasikeitus vienam iš projektų vadovų man buvo pasiūlytos šios pareigos.  Projektų vadovu dirbau apie 3 metus, vėliau tapau įmonės kelių projektavimo skyriaus vadovu, o nuo 2018 metų vidurio esu atsakingas už visą Kelių departamentą ir Švedijos rinką."

 

 

 

Elektros energetika

ResizedImage600902 DSC 5205

ResizedImage600900 IMG 13271

ResizedImage600450 DSCF9903

ResizedImage600450 20140904 142923

ResizedImage600222 elektros energetika

SĖKMĖS ISTORIJOS

Alina Grigonienė, UAB „Elektros zona“ personalo vadovė

Kauno technikos kolegijos energetikos vadybos absolventė 2001 m.

1111

Esu Alina Grigonienė, 1996 metais baigiau Kauno buitininkų mokyklą, įgijau siuvėjos kvalifikaciją. Metus padirbusi pagal įgytą specialybę supratusi, kad šis darbas ne man, norėjosi daugiau žinių, įgyti įdomesnę specialybę, tad 1997 metais įstojau į Kauno aukštesniąją technikos mokyklą (dabar Kauno technikos kolegija) energetikos vadybos specialybę. Šią mokyklą pasirinkau, nes čia tikėjausi įgyti ne tik teorinių bet ir aktualių praktinių žinių. Energetikos vadybos specialybė atrodė tinkamiausia, kadangi man visuomet labiau sekėsi tikslieji dalykai, jie buvo įdomesni. Vadybos pakraipą pasirinkau, kadangi savo darbą ateityje labiau įsivaizdavau administracinį. Studijos buvo įdomios, daug praktinių žinių, dėstytojai tikri savo srities specialistai. Visų studijų metu nei karto nesuabejojau savo pasirinkimu, nes kuo toliau tuo labiau patiko pasirinkta sritis, buvo įdomu. 2001 metų pavasarį atlikau praktiką UAB „Elinta“, kurie man, 2001 metais birželio mėnesį baigus studijas, pasiūlė darbą. UAB „Elinta“ technikės pareigose dirbau tris metus (iš jų vieni metai vaiko priežiūros atostogos). Gavusi patrauklų darbo pasiūlymą, nuo 2004 metų birželio mėnesio pradėjau dirbti UAB „Elektros zona“ vadybininkės pareigose. Tai buvo naujai įsikūrusi elektros montavimo darbus atliekanti įmonė, vienas iš bendrovės savininkų – mano buvęs grupiokas A. Lukaševičius. Darbas buvo be galo įdomus, jame praktikoje galėjau pritaikyti Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje studijų metu įgytas žinias (sąmatų skaičiavime, darbų aktavime, administracinių dokumentų ruošime). UAB „Elektros zona“ dirbu iki šiol, šiuo metu užimu personalo vadovės pareigas. 2004 metais įstojau į Kauno technologijos universitetą informatikos inžinerijos studijų programą (vakarinės studijos) ir 2008 metais įgijau organizacijų kompiuterinių sistemų informatikos inžinerijos kvalifikacinį laipsnį. Studijas baigiau su pagyrimu. Neblėstantis noras naujų žinių, kurias galėčiau pritaikyti praktikoje, paskatino 2014 metais įstoti į Kauno technologijos universiteto magistro strateginės lyderystės programą. Šiuo metu vis dar studijuoju.

Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje (dabar Kauno technikos kolegija) įgytos žinios yra tarsi „pamatai“ mano darbinėje praktikoje taikomų žinių. Ir šiai dienai darbinėje veikloje vis dar tenka konsultuotis su šios mokyklos dėstytojais. Be galo malonu sutikti savo buvusius dėstytojus, jaučiu Jiems didžiulę pagarbą ir dėkingumą už viską ką jie davė. Tai ne tik žinios, bet ir požiūris, vertybės, pagrindas padedantis kurti savo ateitį, formuoti gebėjimus, kelti kompetenciją. AČIŪ

 

Elektronikos technika

ResizedImage600386 DSC 1966

ResizedImage600396 DSC 1955

ResizedImage600338 20150925 093312

ResizedImage600404 DSC 1993

SEKMĖS ISTORIJOS

Kalvaitis Eimantas, KTK Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento asistentas

66666666666666666

Esu iš Kazlų Rūdos savivaldybės Kvietiškio km. Nuo 2004 m. mokiausi Sasnavos pagrindinėje mokykloje, nuo 2010 m. - Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje. 

2012 m. įstojau į Kauno technikos kolegiją, kur studijavau elektronikos techniką. Šiuo metu tęsiu studijas Kauno technologijos universitete išlyginamosiose studijose. Mano pasirinkta studijų programa - Automatika ir valdymas.

Kolegijoje vadovauju elektroninių matavimų ir montažo pradmenų praktikai, vedu matavimų ir metrologijos bei elektrinių matavimų laboratorinius darbus

Nuo 2004 m. laisvalaikiu užsiimu sunkiąja atletika. Esu daugkartinis Lietuvos sunkiosios atletikos čempionatų prizininkas ir čempionas įvairiose svorio ir amžiaus grupėse. Ilgą laiką buvau Lietuvos jaunimo sunkiosios atletikos rinktinės nariu.

Lietuvos sunkiosios atletikos atskirų veiksmų čempionate 2015 m. iškovojau pirmą vietą, svorio kategorija iki 69 kg.

Automobilių techninis eksploatavimas

automobiliu techninis eksploatavimas

automobiliu techninis eksploatavimas1

automobiliu techninis eksploatavimas2

DSC 2086

DSC 2154

DSC 2170

 SEKMĖS ISTORIJOS

Viktoras Burdulis, Bilsenteret AS, Mandal, automechanikas

Kauno technikos kolegijos automobilių techninio eksploatavimo absolventas 2010 m.

Burdulis Esu Viktoras Burdulis, 2006 m. buvau įstojęs į Vytauto Didžiojo Universitetą, informatikos ir matematikos specialybę, tačiau supratęs, kad ši specialybė ne man, o mano pašaukimas visada buvo automobiliai, 2007 m. įstojau į Kauno technikos kolegiją, automobilių techninio eksploatavimo specialybę. Stoti į kolegiją nusprendžiau dėl praktikos gausos ir žinių pritaikymo realioje sitacijoje.  Šią specialybę pasirinkau dėl noro tobulinti savo žinias ir dėl darbo perspektyvų ateityje. Mokslai buvo įdomūs, tačiau sudėtingi, reikėjo daug užsispyrimo mokytis, pareigingumo ir atsakingumo lankyti paskaitas, kurios buvo privalomos. Dėstytojai buvo reiklūs ir griežti, puikiai išmanantys savo dėstomą dalyką, tai jiems padėdavo tiksliai išaiškinti discipliną ir nepalikti jokių klaustukų.  2009 m. pavasarį, pagal mainų programą ERASMUS, išvykau į Norvegiją atlikti 3 mėnesių praktiką į automobilių servisą.  Jame yra automobilių parduotuvė, kurioje prekiaujama įvairių markių naudotais ir naujais „Mazda“, „Honda“ ir „Hyundai“ automobiliais, taip pat teikiamos techninės apžiūros paslaugos, remonto ir dažymo darbai. Rugsėjį grįžau užbaigti paskutinių mokslo metų kolegijoje, rašyti diplominį darbą. Sėkmingai pabaigęs mokslus, vėl išvykau ieškoti laimės į Norvegiją jau su diplomu rankose.  Ir štai jau dveji metai dirbu automechaniku tame pačiame autoservise, kuriame atlikau praktiką. Už įgytas žinias ir suteiktą praktiką noriu padėkoti visiems dėstytojams ir visai Kauno technikos kolegijai. Ačiū.

Ąžuolas Kaminskas, PALFINGER LIETUVA, UAB direktorius

Kauno technikos kolegijos (Politechnikumo) automobilių remonto absolventas 1984 m.

4444444444444444 1980 m. įstojau į Politechnikumą, automobilių remonto specialybę. Paskata buvo tarybinių laikų euforija - autoservise priimti žiguliukus. Tačiau tik įstojus, mane paėmė į tarybinę armiją, kur, drįsčiau teigti, iš gyvenimo buvo išbraukti du metai. Grįžus iš kariuomenės, tęsiau mokslus ir puikiai prisimenu tų laikų mokymą: dėstytojai, kurie buvo labai griežti, daug reikalavo, šiai dienai jie man padėjo lengviau spręsti problemas. Todėl noriu pažymėti, kad dėstytojai (braižomosios geometrijos, techninės mechanikos, metalų technologijos), kurie buvo reiklūs ir griežti, man labiausiai padeda dabartiniame darbe. Baigdamas mokslus Politechnikume ir jau būdamas subrendęs jaunuolis, pradėjau galvoti apie ateities perspektyvas. 1986 m. baigiau Politechnikumą, atėjo metas rinktis paskyrimą. Jau turėjau patirties besimokydamas (naktimis dirbau autobusų parke, dirbau karinėje katedroje laborantu, dirbau vairavimo instruktoriumi, buvau Politechnikumo ūkio automechanikas), rinkausi paskyrimą į statybinę organizaciją, pasirinkimą nulėmė galimybė gauti butą. Tai buvo pagrindinė motyvacija. Remonto statybos valdyboje dirbau mechaniku ir, kaip jaunas specialistas, pirmas gavau butą. Tuomet atsirado nuostabi šeima ir didesnė motyvacija siekti, nes šeima yra pagrindinis varomasis variklis. Tuo metu, Tarybinėje Lietuvoje aprūpinti šeimą buvo sudėtinga, man pasitaikė unikali galimybė išvažiuoti į Vokietiją, tai buvo1992 metai. Ten turėjau galimybę dirbti “Lakier” servise, kur ruošiau automobilius dažymui. Tai buvo mano pati pirmoji praktika pagal specialybę, kurią baigiau ARE (automobilių remonto eksploatacija). Bedirbdamas šioje kompanijoje gavau labai daug patirties, tai tarsi buvo dar vienas universitetas, kuris išmokė mane, kaip reikia dirbti su naujomis technologijomis, šiuolaikinėmis medžiagomis, ir po tam tikro laiko visas savo žinias ir lėšas pradėjau investuoti Lietuvoje. 2003 m. įkūriau įmonę - UAB “KMT”, kurios specializacija – keliamųjų įrengimų gamyba. Pasirašėme kontraktą su koncernu “Palfinger” ir iki šiol esame jos atstovai Lietuvoje, Baltarusijoje, Kazachstane.Gaminame Lietuvai ir kitoms rinkoms miškovežius su kranais, manipuliatoriais EPSILON PALFINGER. Lietuvos kelininkams gaminame sunkvežimius savivarčius, elektros skirstomiesiems tinklams montuojame Palfinger koncerno bokštelius žmonėms kelti, Lietuvos Geležinkeliams montuojame kranus, kėlimo techniką. Mūsų produkcija užima apie 70% Lietuvos rinkos .Mano svarbiausias darbas suburti gerą kolektyvą, kuriame dirba 40 žmonių. Bėgant laikui, rinkos sąlygos mane paskatino praplėsti savo žinias. Todėl 2012 m. nusprendžiau pratęsti studijas toje pačioje Kauno Kolegijoje ir gavau bakalauro diplomą. Šiandien aš esu pirmaujančios keliančiųjų įrengimų įmonės Lietuvoje savininkas ir galiu pasakyti, kad svarbiausia gyvenime turėti motyvaciją - SIEKIMĄ GYVENTI.

 

 Autotransporto elektronika

autotransporto elektronika

autotransporto elektronika1

autotransporto elektronika3

DSC 0071

DSC 0753

DSC00584

SEKMĖS ISTORIJOS

Darius Andrulionis, Toyota Material Handling Baltic, Serviso inžinierius.

Kauno technikos kolegijos autotransporto elektronikos absolventas 2013 m.

Untitled Esu Darius Andrulionis. Gimiau ir užaugau Druskininkų kurortiniame mieste. Kaip ir dauguma jaunuolių, ilgai sukau galvą kur stoti mokytis, baigus vidurinę mokyklą. Kauno technikos kolegija patraukė dėmesį dėl savo ryškios praeities, ugdant darbo rinkai naudingus darbuotojus. 2010m įstojau į autotransporto elektronikos studijas. Pirmieji metai buvo sudėtingesni, nei tikėjausi, bet troškimas įgyti žinių, nugalėjo. Sekantys metai tapo daug lengvesni, gal net per lengvi, todėl susiradau pagalbinio mechaniko darbą „ Autoaves“ automobilių remonto dirbtuvėse. Tai buvo ideali galimybė kolegijoje įgytas teorines žinias realizuoti praktikoje. Nors kolegijoje ir netrūko praktinių užsiėmimų, norint užtikrintai siekti užsibrėžtų tikslų, reikėjo daugiau praktinių užsiėmimų, todėl remonto dirbtuvėse įsidarbinau pilnu etatu. Tai netrukdė pabaigti mokslus ir gauti mokslų metu pastangas vainikuojantį diplomą. Pabaigus mokslus, atsivėrė platesnės galimybės darbo rinkoje. Didžiausia kliūtis jauniems absolventams praktikos stoka, bet aš jos jau turėjau pakankamai. 2013 m. buvau pakviestas dirbti į sportinių automobilių gamybos komandą „Xtra Racing“. Automobilių sportas reikalauja žengti koja kojon su naujovėmis, darbas tokioje komandoje privertė iš naujo išmokti, suprasti ir realizuoti turimas elektronikos žinias. Tik turimi labai geri praktinių žinių pagrindai leido dirbti tokioje įmonėje. Supratau, kad praktika yra labai svarbus aspektas, norint įsilieti į darbo rinką baigus mokslus, todėl bendradarbiaudamas su savo studijų grupės kuratore Vida Palaimiene, priėmiau keletą studentų atlikti praktiką elektronikos srityje. Vienas iš studentų puikiai įsiliejo į komandą ir iki šiol rodo labai puikius rezultatus dirbtuvėse, laisvu nuo paskaitų laiku. 2014m pakeitęs gyvenamąją vietą, pakeičiau ir darbą. Nors ir darbo rinkoje vyravo sąstingis, darbą susirasti nebuvo sudėtinga. Esu „Toyota Material Handling Baltic“ įmonėje, serviso inžinierius. Mano darbas yra industrinės technikos priežiūra. Tik nuoseklaus užsibrėžtų tikslų siekimo ir stiprių pagrindų, įgytų Kauno technikos kolegijoje, dėka galiu dirbti tokį darbą.

 

Medžiagų apdirbimo inžinerija

2015 geriausias MAI

 

DSC 6605 

DSC 6604

DSC 6286

 

http://www.youtube.com/watch?v=mEsuTX6Empc 

Statybos inžinerija 

DSC 2932

DSC 3758

DSC 3763

DSC 3773

STUDENTŲ ISTORIJOS

Justė, Statybos inžinerijos antrakursė

Juste

„Mokykloje svajojau tapti muzikos pedagoge arba statybos inžiniere. Nugalėjo antrasis noras, nes nors ir labai myliu muziką, man labai patinka ir tikslieji mokslai. Galvojau stoti į universitetą, bet nepakankamai pasitikėjau savo jėgomis ir bijojau prarasti nemokamą vietą.“

„Nesigailiu, kad studijuoju Kauno technikos kolegijoje, nes tiek dėstytojai, tiek grupės draugai yra labai draugiški, padeda, mėgsta pajuokauti. Grupėje esame tik dvi merginos. Iš pradžių buvo keista, bet dabar jaučiuosi puikiai.„

„Visada buvau veikli, todėl ir kolegijoje mielai dalyvauju KTK pristatymuose mokyklose, mugėse. Tačiau labiausiai mane džiugina tai, jog kartu su antrakursiu Ovidijum galiu dainuoti renginiuose.

„Papildomai dirbu kasininke-konsultante prekybos centre. Spėju ir studijuoti, ir dirbti.“ 


Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas

 http://www.youtube.com/watch?v=8VNjSvD645Y

20161003 124645

20161003 125045

helisota2

2 istempta copy