Finansai ir mokesčiai

Metinė studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą

Eil. Nr. Valstybinis kodas Studijų programa Studijų kaina metams (Eur)
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma
1. 6531EX003 Automobilių techninis eksploatavimas 2030 1353
2. 6533EX001 Autotransporto elektronika
3. 6531EX004 Elektronikos technika
4. 6531EX005 Elektros energetika
5. 6531EX035 Kelių inžinerija
6. 6531EX006 Medžiagų apdirbimo inžinerija
7. 6531EX007 Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas
8. 6531EX009 Statybos inžinerija