Biblioteka \ Duomenų bazės

Prenumeruojamos duomenų bazės


EBSCO PUBLISHING

Tai daugiatomis, viso mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas, pasiūlytas Lietuvai kaip eIFL projekto dalyvei. Pateikiamos įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, moksliniai žurnalai, populiaraus turinio viso teksto regioniniai Amerikos dienraščiai bei periodiniai leidiniai, kurių duomenys atnaujinami kasdien. Yra galimybė ieškoti vaizdinės informacijos. Dauguma informacijos pateikta anglų kalba,  kalbantiems kitomis kalbomis pravers elektroniniai vertėjai.
Prisijungimas prie DB adresu: search.epnet.com 

 

EBSCO EBOOK
EBSCO eBook Academic Collection virš 200 tūkst. el. knygų iš įvairių sričių duomenų bazė.
Prisijungimas prie DB adresu: web.p.ebscohost.com


EMERALD

Ši duomenų bazė apima šias sritis: marketingą, vadybą, žmogiškuosius išteklius, kokybę, nuosavybės teisę,  gamybą ir ekonomiką, bibliotekas ir informacines paslaugas, informacijos vadybą, mokymą ir švietimą bei inžineriją. Prieiga prie visateksčių dokumentų yra mokama.
Prisijungimas prie DB adresu: www.emeraldinsight.com/ 


 TAYLOR & FRANCIS ONLINE LIBRARY

Suteikiama prieiga prie daugiau nei tūkstančio mokslinių ekonomikos, švietimo, teisės, filosofijos, istorijos, sociologijos, politikos mokslų ir kitų sričių pilno teksto žurnalų.
Prisijungimas prie DB adresu: https://www.tandfonline.com/