Personalui

logo1

Personalo mobilumas dėstymui –

tai veikla, suteikianti mokslo ir studijų institucijų dėstytojams ir kviestinio įmonių personalo atstovams galimybes dėstyti kitų šalių institucijose, arba lektoriams iš užsienio dėstyti Lietuvoje. 

Svarbu:

Erasmus+ dėstytojų paskaitos turi būti integruotos į priimančios institucijos studijų programą.

Erasmus dėstytojų vizitų tikslas:

 • sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų žinių ir kompetencijos;
 • skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus, mokslo ir studijų institucijų ir įmonių bendradarbiavimą;
 • skatinti mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį;
 • skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą.

 Remiama veikla

Personalo mobilumas dėstymui apima šias kryptis:

 • akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą dėstymo tikslais;
 • užsienio įmonės personalo mobilumas į kolegiją dėstymo tikslais.

Galimi personalo mobilumo dėstymui veiklos dalyviai:

 • Kolegijos akademinis personalas (dėstytojai);
 • kviestinis įmonių personalas (darbuotojai).  

Reikalavimai

Pirmenybė skiriama mobilumo veiklai:

 •  kurioje konkretūs personalo darbuotojai einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą;
 • kurios metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
 • kurios metu sustiprinami ir išplečiami komitetų bei fakulteto ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Veiklos finansavimas

Dotacija skiriama padengti personalo mobilumo kelionės ir pragyvenimo išlaidas ir tik dėstymo laikotarpiui priimančiojoje institucijoje. 

Erasmus+ dėstytojų iš įmonių mobilumas vykdomas remiantis kolegijos struktūrinių padalinių kvietimu įmonės personalo darbuotojui. Šiuo atveju už individualios dotacijos skyrimą atsakinga kolegija.

Veiklos trukmė

Personalo mobilumas dėstymui gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų) ir ne mažiau nei 8 dėstymo valandos per savaitę.

Veiklos eiga

Personalo mobilumo dėstymui atranka vykdoma dėstymo programos pagrindu. Programoje turi būti nurodyti iš anksto suderintas paskaitų, kurias dėstys atvykęs dėstytojas programa, rengiami susitikimai su kitais dėstytojais ir pan.

Erasmus+ dėstytojų mobilumas įgyvendinamas, remiantis tarpinstituciniais susitarimais tarp kolegijos ir priimančiosios institucijos. Vizito laikotarpis ir skiriamos dotacijos dydis turi būti nurodyti finansinėje sutartyje tarp darbuotojo ir siunčiančiosios mokslo ir studijų institucijos. Finansinė sutartis yra pagrįsta dėstymo programa. Vizitui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi pateikti Erasmus+ personalui ir jį siunčiančiajai įstaigai išrašą, patvirtinantį, kad sutartas planas buvo įvykdytas.

 Užsienio aukštosios mokyklos, su kuriomis šiuo metu yra pasirašytos tarpinstitucinės sutartys

AUKŠTOJI MOKYKLA

ERASMUS KODAS

ŠALIS

STUDIJŲ PROGRAMOS

INTERNETINIS PUSLAPIS

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

D LEIPZIG02

Vokietija

SI, KI, ET, EE, MAI

www.htwk-leipzig.de

Ventspils Augstskola

LV VENTSPI01

Latvija

ET

www.venta.lv   

Instituto Politécnico de Castelo Branco

P CASTELO01

Portugalija

SI, KI, ET, EE

www.ipcb.pt

Szent Istvan University

HU GODOLLO01

Vengrija

SI, KI

www.sziu.hu

Anadolu University

TR ESKISEH01

Turkija

EE, ET

www.anadolu.edu.tr

Fachhochschule Schmalkalden

D SCHMALK01

Vokietija

ET, EE, AE, MAI

www.fh-schmalkalden.de

Universidade do Minho

P BRAGA01

Portugalija

SI, KI

www.uminho.pt

Instituto Politécnico de Bragança

P BRAGANC01

Portugalija

SI, KI, ET, EE, MAI

http://portal.ipb.pt  

VIA University College

DK RISSKOV06

Danija

SI, KI

www.viauc.com

Fachhochschule Technikum Wien

A WIEN20

Austrija

SI, ET, MAI

www.technikum-wien.at

Politechnika Bialostocka

PL BIALYST01

Lenkija

SI, KI

www.pb.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

PL RADOM01

Lenkija

ATE, AE, ET, EE, MAI

www.pr.radom.pl

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

P COIMBRA02

Portugalija

SI, KI, ET, EE, MAI

www.isec.pt

Istanbul Gelisim University

TR ISTANBU32

Turkija

ATE, AE, ET, MAI, KI, SI

http://gelisim.edu.tr