Erasmus+ darbuotojams

Erasmus

ERASMUS+ DARBUOTOJAMS 

ERASMUS+ programa skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumo ir suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinimui. 

Daugiau informacijos apie Erasmus programą rasite: Erasmus programa

ERASMUS+ PERSONALO MOBILUMAS DĖSTYMUI

Erasmus+ programos darbuotojų mobilumo dėstymui ir mokymams veikla suteikia KTK dėstytojams ir neakademiniam personalui galimybę dėstyti užsienio aukštojoje mokykloje, dalyvauti užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas), seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose aukštojo mokslo institucijose (turinčiose Erasmus aukštojo mokslo chartiją) arba kitose įmonėse / organizacijose. 

Daugiau informacijos rasite: 

Erasmus+ programos darbuotojų mobilumo dėstymui tikslai

Darbuotojų mobilumo dėstymui konkursas

Darbuotojų mobilumo dėstymui atrankos reikalavimai

Erasmus+ mobilumo dėstymui trukmė ir finansavimo sąlygos

Erasmus+ mobilumo dėstymui reikalingi dokumentai

Atsiskaitymas už Erasmus+-mobilumą destymui

Visais iškilusiais klausimais konsultuoja Tarptautinių ryšių koordinatorė Judita Štreimikienė (el. paštas: international@edu.ktk.lt  309 kab. arba 319-6 a.).

international@edu.ktk.lt  arba Studijų programų departamentų vadovai.

ERASMUS+ PERSONALO MOBILUMAS MOKYMAMS

Erasmus+ programos darbuotojų mobilumo dėstymui ir mokymams veikla suteikia KTK dėstytojams ir neakademiniam personalui galimybę dėstyti užsienio aukštojoje mokykloje, dalyvauti užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas), seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose aukštojo mokslo institucijose (turinčiose Erasmus aukštojo mokslo chartiją) arba kitose įmonėse / organizacijose. 

Daugiau informacijos rasite: 

Erasmus+ programos darbuotojų mobilumo mokymams tikslai 

Darbuotojų mobilumo mokymams konkursas

Darbuotojų mobilumo mokymams atrankos reikalavimai

Erasmus+ mobilumo mokymams trukmė ir finansavimo sąlygos

Erasmus+ mobilumo mokymams reikalingi dokumentai

Atsiskaitymas už Erasmus+ mobilumą mokymams

SKELBIMAI

Užsienio aukštosios mokyklos, į kurias galima vykti dėstymo ar mokymosi tikslais

Universitetas

Šalis

Internetinis puslapis

Studijų programos

Universidad Politecnica de Cartagena

Ispanija

www.upct.es

SI

University of Cagliary

Italija

www.unica.it

 

SI, EE, ET, MAI

Instituto Politecnico da Guarda

Portugalija

www.ipg.pt

SI, EE

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Suomija

www.xamk.fi

https://www.xamk.fi/en/exchange-programmes/

EE, SI

VIA University College

Danija

www.en.via.dk

SI, KI

Yanka Kupala State University of Grodno

Baltarusija

www.en.grsu.by

 

Odessa National Polytechnic University

Ukraina

www.opu.ua

 

University of Applied Sciences Schmalkalden

Vokietija

www.hs-schmalkalden.de

EE, MAI

University of Malta

Malta

www.um.edu.mt

ET, EE, MAI, SI

Leipzig University of Applied Sciences

Vokietija

www.htwk-leipzig.de

SI, EE

Szent Istvan University

Vengrija

www.ymmf.hu

SI

Bialystok University of Technology

Lenkija

www.pb.edu.pl

SI, EE, MAI

Institute of Technology and Business in Ceske Bujedovice

Čekija

www.vstecb.cz

SI, ATE, AE, MAI

Brno University of Technology

Čekija

www.fce.vutbr.cz

 

SI, KI

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Lenkija

www.uniwersitetradom.pl

 

Technical University Sofia

Bulgarija

www.tu-soafia.bg

 

Czestochowa University of Technology

Lenkija

www.pcz.pl

MAI, EE, SI

Riga Building College

Latvija

www.rck.lv

SI

Rezekne Academy of Technologies

Latvija

www.ru.lv

SI, MAI

Riga Technical College

Latvija

www.rtk.lv

 

Venspils University College

Latvija

www.venta.lv

ET

Polytechnic Institute of Coimbra

Portugalija

www.isec.pt

MAI, EE, SI,

University do Minho

Portugalija

www.uminho.pt

SI, MAI

Polytechnic Institute of Braganca

Portugalija

www.upb.pt

SI, EE, MAI

Instituto Politecnico de Castelo Branco

Portugalija

www.ipcb.pt

SI

Anadolu University

Turkija

www.anadolu.edu.tr

EE, ET, SI

Karabuk University

Turkija

www.karabuk.tr

MAI, ATE, SI

Recep TayyipErdogan University

Turkija

www.erdogan.edu.tr

EE, ET,

Ondokuz Mayis University

Turkija

www.omu.edu.tr

 

 1. Galima mobilumo dėstymui trukmė – nuo 2 iki 6 dienų, neįskaitant kelionės dienų; minimali paskaitų skaitymo trukmė – 8 akademinės val.
 2. Dėstytojams, laimėjusiems atrankas, bus sudarytos sąlygos kalbiniam pasirengimuibei dėstymo medžiagos parengimui užsienio kalba.

Visais kilusiais klausimais konsultuoja Tarptautinių ryšių koordinatorė Judita Štreimikienė (el. paštas: international@edu.ktk.lt  309 kab. arba 319-6 a.).

NAUJOS TARPTAUTIŠKUMO KRYPTYS

Kauno technikos kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Sofijos technikos universitetu (Bulgarija). Tai pirmoji aukštesnioji technikos mokykla Bulgarijoje, įsteigta 1942. Daugiau nei 66 metus universitetas rengia mechanikos, automatikos, elektros, transporto, vadybos ir kitų sričių inžinerijos mokslų specialistus.  Universitetas bendradarbiauja su didelėmis tarptautinėmis kompanijomis Siemens, Ericsson, Microsoft, Daimler/Benz, kurios prisideda prie studijų ir tyrimų kokybės gerinimo. Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių bei Elektros ir energetikos inžinerijos krypčių studijų programų departamentų studentai turi puikias galimybes ne tik studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą, bet ir pažinti Bulgariją. 

Studentams

Personalui

logo1

Personalo mobilumas dėstymui –

tai veikla, suteikianti mokslo ir studijų institucijų dėstytojams ir kviestinio įmonių personalo atstovams galimybes dėstyti kitų šalių institucijose, arba lektoriams iš užsienio dėstyti Lietuvoje. 

Svarbu:

Erasmus+ dėstytojų paskaitos turi būti integruotos į priimančios institucijos studijų programą.

Erasmus dėstytojų vizitų tikslas:

 • sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų žinių ir kompetencijos;
 • skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus, mokslo ir studijų institucijų ir įmonių bendradarbiavimą;
 • skatinti mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį;
 • skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą.

 Remiama veikla

Personalo mobilumas dėstymui apima šias kryptis:

 • akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą dėstymo tikslais;
 • užsienio įmonės personalo mobilumas į kolegiją dėstymo tikslais.

Galimi personalo mobilumo dėstymui veiklos dalyviai:

 • Kolegijos akademinis personalas (dėstytojai);
 • kviestinis įmonių personalas (darbuotojai).  

Reikalavimai

Pirmenybė skiriama mobilumo veiklai:

 •  kurioje konkretūs personalo darbuotojai einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą;
 • kurios metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
 • kurios metu sustiprinami ir išplečiami komitetų bei fakulteto ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Veiklos finansavimas

Dotacija skiriama padengti personalo mobilumo kelionės ir pragyvenimo išlaidas ir tik dėstymo laikotarpiui priimančiojoje institucijoje. 

Erasmus+ dėstytojų iš įmonių mobilumas vykdomas remiantis kolegijos struktūrinių padalinių kvietimu įmonės personalo darbuotojui. Šiuo atveju už individualios dotacijos skyrimą atsakinga kolegija.

Veiklos trukmė

Personalo mobilumas dėstymui gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų) ir ne mažiau nei 8 dėstymo valandos per savaitę.

Veiklos eiga

Personalo mobilumo dėstymui atranka vykdoma dėstymo programos pagrindu. Programoje turi būti nurodyti iš anksto suderintas paskaitų, kurias dėstys atvykęs dėstytojas programa, rengiami susitikimai su kitais dėstytojais ir pan.

Erasmus+ dėstytojų mobilumas įgyvendinamas, remiantis tarpinstituciniais susitarimais tarp kolegijos ir priimančiosios institucijos. Vizito laikotarpis ir skiriamos dotacijos dydis turi būti nurodyti finansinėje sutartyje tarp darbuotojo ir siunčiančiosios mokslo ir studijų institucijos. Finansinė sutartis yra pagrįsta dėstymo programa. Vizitui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi pateikti Erasmus+ personalui ir jį siunčiančiajai įstaigai išrašą, patvirtinantį, kad sutartas planas buvo įvykdytas.

 Užsienio aukštosios mokyklos, su kuriomis šiuo metu yra pasirašytos tarpinstitucinės sutartys

AUKŠTOJI MOKYKLA

ERASMUS KODAS

ŠALIS

STUDIJŲ PROGRAMOS

INTERNETINIS PUSLAPIS

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

D LEIPZIG02

Vokietija

SI, KI, ET, EE, MAI

www.htwk-leipzig.de

Ventspils Augstskola

LV VENTSPI01

Latvija

ET

www.venta.lv   

Instituto Politécnico de Castelo Branco

P CASTELO01

Portugalija

SI, KI, ET, EE

www.ipcb.pt

Szent Istvan University

HU GODOLLO01

Vengrija

SI, KI

www.sziu.hu

Anadolu University

TR ESKISEH01

Turkija

EE, ET

www.anadolu.edu.tr

Fachhochschule Schmalkalden

D SCHMALK01

Vokietija

ET, EE, AE, MAI

www.fh-schmalkalden.de

Universidade do Minho

P BRAGA01

Portugalija

SI, KI

www.uminho.pt

Instituto Politécnico de Bragança

P BRAGANC01

Portugalija

SI, KI, ET, EE, MAI

http://portal.ipb.pt  

VIA University College

DK RISSKOV06

Danija

SI, KI

www.viauc.com

Fachhochschule Technikum Wien

A WIEN20

Austrija

SI, ET, MAI

www.technikum-wien.at

Politechnika Bialostocka

PL BIALYST01

Lenkija

SI, KI

www.pb.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

PL RADOM01

Lenkija

ATE, AE, ET, EE, MAI

www.pr.radom.pl

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

P COIMBRA02

Portugalija

SI, KI, ET, EE, MAI

www.isec.pt

Istanbul Gelisim University

TR ISTANBU32

Turkija

ATE, AE, ET, MAI, KI, SI

http://gelisim.edu.tr

 

 

Atsiliepimai

KTK dėstytojo vizitas Rygos technikos kolegijoje

dauksys 2016 m. rugsėjo 26-27 Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento dėstytojas G. Daukšys Rygos technikos kolegijoje skaitė paskaitų ciklą „Daliniai išlydžiai (DI) aukštosios įtampos elektros mašinų izoliacijoje. Vizito tikslas– pasidalinti informacija apie aukštosios įtampos elektros mašinų izoliacijos gedimus ir jų diagnostiką, užmegzti ryšius su kolegomis iš Rygos technikos kolegijos, pasidalinti patirtimi gerinant studijų procesą, pasisemti naujų dėstymo idėjų ir aptarti bendrą projektinę veiklą. Gauta patirtis leis atnaujinti aukštų įtampų įrenginių eksploatacijos paskaitas, tokiu būdu suteikiant konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.

Praktika Maltoje

     „Viskas prasidėjo nuo pasiūlymo, svarstymų ir galiausiai priimto sprendimo ir išvykimo į Maltą. Man ir Liutaurui Krivčiui, AE grupės studentui, mano kolegai, su kuriuo teko dirbti kartu Meli Car Rentals", tai buvo naujas iššūkis, visgi ne Lietuvos kokiam garaže reikėjo darbuotis, o vienoje iš prestižiškiausių kompanijų. Ten darbuojantis tekdavo paplušėti ir paprakaituoti, ne vien nuo darbo, bet ir nuo alinančio karščio, kuris siekdavo apie +30 laipsnių beveik kiekvieną dieną.

      Po darbų dažniausiai laukdavo kelionės. Daugiausiai keliaudavau su kitais savo draugais, su kuriais susipažinom atvykę į Maltą. Taigi viena iš įsimintiniausių kelionių buvo į Gozo salą: tai gan nedidelė sala, tik ją norint pasiekti reikia keltis keltu. Nespėjome visiškai visos jos išnaršyti, nes turbūt būtų reikėję kokių 3 dienų apkeliauti visus jos paplūdimius ir gražiausias vietas, tai teko pabuvoti Ramla bay". Šioje vietoje paplūdimys yra šiek tiek raudonesnis, bet kaip mums taksistas pasakojo, aišku juokaudamas, kad smėlis yra nudažytas raudonai. Po to važiavome į „Azure window". Tai langas į Viduržemio jūrą. Sakoma, kad jis išnyks po kiek laiko, todėl manau, kad tokių vietų aplankymas ir kelionė per Erasmus+ programą praplėtė mano pasaulėžiūrą ir davė suprasti, kad žmogus, norintis judėti į priekį, privalo ne sėdėti vienoje vietoje, o keliauti ir norėti pamatyti, kaip atrodo tas tikras realus pasaulis.        Siūlau ir visiems kitiems išbandyti praktiką užsienyje! 

Su dideliu džiaugsmu,

Lukas Narmontas"

20150629 100415

20150720 160455

DSCF0094

IMG 2869