Kokybės Taryba

Pagrindinės Kokybės Tarybos funkcijos yra šios:

  • kolegijos kokybės strateginių tikslų ir kokybės politikos formavimas;
  • kokybės sistemos kūrimo ir diegimo darbų koordinavimas;
  • kokybės sistemos kūrimo ir diegimo darbų įvertinimas;
  • kokybės sistemos vadovybinė analizė;
  • kokybės politikos vykdymo įvertinimas.