NORDPLUS

Nordplus programa  (NordPlus Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

Pagrindiniai programos tikslai - švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Programa  taip pat siekia skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, akcentuojant pasikeitimą patirtimi, gerąja praktika ir pasiektų rezultatų svarba. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.

logo

Nordplus programos projektas „Education based on work environment and mutual cooperation” (Nr. NPJR-2015/1026).

Projektą įgyvendina Kauno technikos kolegijos Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamentas kartu su Rygos valstybinių technikumu (Latvija) ir Geteborgo IT-Gymnasiet (Švedija).

Projekto tikslas – skatinti tarpvalstybinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kuriant vieningą praktinio mokymo/praktikų modelį.

Šis modelis bus sukurta atsižvelgiant į trijų Šiaurės ir Baltijos (Latvijos, Lietuvos ir Švedijos) šalių mokymo institucijų ir darbdavių poreikius. Projekto metu praktinio mokymo/praktikų organizavimo modelis bus kuriamas studentų praktikoms, realizuojant transporto ir mechanikos krypčių studijų programas.

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas įgalina vykdyti praktinio mokymo/praktikų organizavimo lyginamąją analizę visose trijose partnerių mokyklose, taip pat užtikrina, kad projekto produktas bus tinkamas visam Šiaurės-Baltijos šalių regione.

 

2015 m. rugsėjo 28-30 d. Rygoje vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas.

2015 m. lapkričio 24-25 d. Kaune vyko antrasis projekto partnerių susitikimas.

2016 m. sausio 25-27 d. Geteborge vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas.

Projekto tinklapis