LitLatHV

 

LATLIT logo LIT full RGB

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr.: LLI-24

Projekto pavadinimas: „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“

Projekto akromimas: LitLatHV

Projekto partneriai:

Vadovaujantis partneris - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Projekto partneriai:

PP2 - Kauno technikos kolegija

PP3 - Liepojos jūreivystės koledžas

PP4 - Rygos techninio universiteto Ventspilio filialas

PP5 - Ventspilio technikumas

Projekto laikotarpis: 2017-04-01 – 2019-03-31 (24 mėn.)

Projekto tikslas: padidinti Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumą ir įsidarbinamumą.

Projekto finansavimas: projekto bendra dotacijos suma - 915 322,47 EUR (778 024,10 EUR – 85 % ERDF ir 137 298,37 EUR – 15% nacionalinis finansavimas). Kauno technikos kolegijai skirta 79 732,34 EUR įgyvendinti projekto veiklas.

Tikslinė auditorija: projekto partnerių institucijų studentai ir dėstytojai, jūrinės ir kranto pramonės darbdaviai ir darbuotojai.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Specializuotos mokymo įrangos pirkimas ir įdiegimas (6 įrangos objektai);

  • Studijų dalykų (13 programų) studentams ir kvalifikacijos kėlimo programų (2 programos) dirbantiems atnaujinimas ir kūrimas.

  • 14 pavadinimų metodinės medžiagos parengimas 3 kalbomis.

  • Kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas: tarptautinės patirties pasidalinimas, pilotiniai mokymai ir kt.

 Projekto koordinatorė kolegijoje: S. Vaičiukynienė, el. paštas: skaiste.vaiciukyniene@edu.ktk.lt

Nuoroda į programos svetainę www.latlit.eu

Nuoroda į oficialią ES svetainę www.europa.eu

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsakinga tik Kauno technikos kolegija ir jokiu būdu negali būti laikoma kaip atspindinti Europos Sąjungos poziciją.