PMRB ,,Žuvėdra"

Kauno technikos kolegijos praktinio mokymo ir rekreacijos bazė „Žuvėdra“ Juodkrantėje

2021 Juodkrantė PMRB "Žuvėdra" prisistatymas

Planai