PMRB ,,Žuvėdra"

 Kauno technikos kolegijos praktinio mokymo ir rekreacijos bazė „Žuvėdra“ Juodkrantėje

2018 Juodkrantė prisistatymas 

Plakatas Zuvedra 

2018 metų Poilsio bazės nuostatai 

Planai