PMRB ,,Žuvėdra"

 Kauno technikos kolegijos praktinio mokymo ir rekreacijos bazė „Žuvėdra“ Juodkrantėje

PMRB ,,Žuvėdra" prisistatymas 

Planai