PMRB ,,Žuvėdra"

Kauno technikos kolegijos praktinio mokymo ir rekreacijos bazė „Žuvėdra“ Juodkrantėje

2019 Juodkrantė PMRB "Žuvėdra" prisistatymas

Planai