Kauno technikos kolegijos teikiamos paslaugos pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę "INOČEKIAI LT"

Eil. Nr.Paslaugų teikėjas (mokslo ir studijų institucija)Paslaugų sąrašasBūsena
Taikomieji moksliniai tyrimaiEksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtraTechninės galimybių studijosKontaktinis asmuoMokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau MITA)Kauno technikos kolegija (toliau KTK)
KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA (toliau - KTK)
1768 KTK
Inžinerijos mokslų fakultetas
Elektros ir elektronikos krypties studijų programų komitetas
Elektromobilių elektronikos ir valdymo sistemų taikomieji tyrimai

Mikroprocesorinių valdymo sistemų taikomieji tyrimai
Elektromobilių elektroninių sistemų kūrimas ir bandymai

Mikroprocesorinių sistemų projektavimas ir diegimas
Elektromobilių elektroninių sistemų techninės galimybių studijos
Naujų techninių sprendimų mikroprocesorinėse sistemose techninės galimybių studijos
Doc. dr. Šarūnas Kilius
El. p. sarunask@gmail.com
Tel. +370 684 23231
Patvirtinta MITA direktoriaus
2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2V-53
Pasirašyta sutartis su UAB "Baltijos automobilių diagnostikos sistemos"

Užsakomoj tyrimo tema: „Automobilio kuro sistemos purkštukų testavimo įrenginio valdiklio kūrimas”
1769 KTK
Inžinerijos mokslų fakultetas
Elektros ir elektronikos krypties studijų programų komitetas
Elektroninių sistemų kokybės ir efektyvumo taikomieji tyrimai
Elektroninių sistemų apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių taikomieji tyrimai
Elektroninių sistemų projektavimas ir diegimas apsaugos priemonių bandymai, apsaugos sistemų projektavimas ir diegimas Naujų techninių sprendimų elektroninių sistemų kūrime techninės galimybių studijos
Naujų techninių sprendimų apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių sistemose techninės galimybių studijos
Doc. dr. Nerijus Bagdanavičius,
El. p. n.bagdanavicius@gmail.com
tel. +370 689 13887
Patvirtinta MITA direktoriaus
2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2V-53
 
1770 KTK
Inžinerijos mokslų fakultetas
Statybos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
  Pasaulinėje praktikoje naudojamų įvairių medžiagų, lanksčių konstrukcijų pritaikymo Lietuvoje tyrimai   Doc. dr. Raimondas Šadzevčius,
El. p. raimondas.sadzevicius@ktk.lt
Tel. +370 600 97176
Patvirtinta MITA direktoriaus
2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2V-53
Pasirašyta sutarti su UAB „ViaInvest“.

Užsakomojo tyrimo tema: „Geosintetinių betono klojinių pritaikymo hidrotechnikos statiniams Lietuvos sąlygomis tyrimai“
1771 KTK
Inžinerijos mokslų fakultetas
Statybos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
  Statybinių ir statinių apdailos medžiagų ilgaamžiškumo tyrimai   Dr. Rosita Norvaišienė
El. p. rosita.norvaisiene@ktk.lt
Tel. +370 603 00508
Patvirtinta MITA direktoriaus
2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2V-53
Pasirašyta sutartis su UAB „Polistatyba“

 

Tyrimo tema: "Daugiabučių pastatų šiltinimo sistemų daugiakriterinė analizė ir efektyvaus inžinerinio sprendimo nustatymas"
1772 KTK
Inžinerijos mokslų fakultetas
Statybos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
Statinių statybos organizavimo taikomieji tyrimai     Nerijus Varnas
El. p. nerijus.varnas@ktk.lt
Tel. +370 686 82948
Patvirtinta MITA direktoriaus
2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2V-53
Pasirašyta sutartis su UAB SIMPER

 

Tyrimo tema: "Statinių staybos organizavimo procesų, užtikrinančių įmonės konkurencingumą, tyrimas."

 

Pasirašyta sutartis su UAB "TYBO"

 

Tyrimo tema: "Inžinerinių tinklų statybos organizavimo taikomasis tyrimas".
1773 KTK
Inžinerijos mokslų fakultetas
Statybos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
  Technologinių statybos sprendimų taikomieji tyrimai   Dr. Violeta Medelienė
El. p. medeliene@gmail.com
Tel. +370 615 29197
Patvirtinta MITA direktoriaus
2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2V-53
Pasirašyta sutartis su UAB „Polistatyba“

 

Tyrimo tema:"Daugiabučių pastatų šiltinimo sistemų daugiakriterinė analizė ir efektyvaus inžinerinio sprendimo nustatymas"
1774 KTK
Inžinerijos mokslų fakultetas
Statybos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
  Kelio projektinių, bei tiesimo organizacinių sprendimų daugiakriterinio ir ekonominio efektyvumo taikomieji tyrimai   Vytautas Valaitis
El. p. vytasval@yahoo.com
Tel. +370 686 93640
Patvirtinta MITA direktoriaus
2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2V-53
 
1775 KTK
Inžinerijos mokslų fakultetas
Statybos inžinerijos krypties studijų programų komitetas
  Metalinių, betoninių, gelžbetoninių tiltų (pralaidų) konstrukcijų defektų ir pažaidų taikomieji tyrimai   Arvydas Bilius
Tel. +370 601 05688
Patvirtinta MITA direktoriaus
2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2V-53