Mokslo taikomoji veikla

Mokslo taikomoji veikla kolegijoje organizuojama ir vykdoma vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo įstatymo nuostatomis, Kauno technikos strategija 2018-2023 m., Kauno technikos kolegijos Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros reglamentu bei taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa 2018-2021 m. (patvirtinta KTK Akademinės tarybos 2018-04-28 protokolo Nr. V18-47; redakcija: 2019-10-29 protokolo Nr. V18-116).

TIKSLAS - didinti taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros efektyvumą plečiant užsakomųjų tyrimų regionui kryptis.

UŽDAVINIAI:

 1. Užtikrinti mokslo ir studijų vienovę.
 2. Rengti ir įgyvendinti kolegijai finansiškai naudingas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas šalies, regiono ūkio subjektams.
 3. Dalyvauti tarptautinėse bei nacionalinėse taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros programose.
 4. Plėtoti dėstytojų mokslinės kvalifikacijos tobulinimą ir tyrimo gebėjimų ugdymą/si.
 5. Kryptingai vykdyti taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą.

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinės veiklos kryptys:

 • Užsakomoji veikla šalies, regiono ūkio subjektams;
 • Taikomųjų tyrimų rezultatų sklaida tarptautiniuose ir šalies leidiniuose.

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros tematika:

 • Elektronikos ir elektros inžinerinių sistemų kūrimas ir tyrimai.
 • Ekologiškų transporto priemonių bei transporto priemonių sistemų technologiniai tyrimai.
 • Šiuolaikinių medžiagų apdirbimo technologijų efektyvumo tyrimai.
 • Pažangios statybos, inžinerinių sprendimų efektyvumo ir inovacijų diegimo užtikrinant darnios statybos principus statybos ir kelių inžinerijoje, tyrimai.
 • Specialistų rengimo ir poreikių tyrimai.
 • Edukaciniai, studijų kokybės užtikrinimo ir vertinimo tyrimai.