Studijų kokybė

KOKYBĖS POLITIKA 

Kolegija siekia, kad studijų kokybė atitiktų tarptautinį lygmenį įgyvendinant Europos nuostatas ir vadovaujantis Europos gairėmis vidiniam aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimui bei tenkintų visų suinteresuotųjų šalių poreikius. Kolegijos studijų ir su jomis susijusių veiklų kokybė yra pagrindas įgyvendinant visas studijų programas.

Kolegija vykdydama studijų kokybės užtikrinimo procesus – studijų programų stebėsena, akademinių rezultatų vertinimo kokybės valdymas, dėstytojų pedagoginės kompetencijos, studijų išteklių, paramos studentams užtikrinimas – bei naudodama konkrečius įrankius - padalinių ataskaitos, metinės ataskaitos, studijų programų rengimo ir tobulinimo procedūros, procesų organizavimo procedūros, atskaitingumas Kolegijos tarybai, atskaitingumas Akademinei tarybai, studentų pasiekimų stebėsena, absolventų karjeros stebėsena, dėstytojų veiklos stebėsena ir kt. – siekia sistemingo, nuolatinio kokybės užtikrinimo, kuris lemia sprendimų priėmimo ir vykdymo priežiūrą.

Kolegijos studijų kokybės vadybos sistemos principai:

  • Orientavimasis į klientą
  • Tyrimų rezultatais grįsta motyvuojanti studijų aplinka
  • Atvirumas ir tarptautiškumas
  • Darbuotojų įtraukimas
  • Procesinis požiūris
  • Sisteminis požiūris į vadybą
  • Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas
  • Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėjais
  • Nuolatinis tobulinimas

Dokumentai

KOKYBĖS VADOVAS KTK