Konkursai

DĖSTYTOJŲ KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR ATESTAVIMO NUOSTATAI

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, pagal Kauno technikos kolegijos Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. V18-80 patvirtintus „Kauno technikos kolegijos Dėstytojų konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo nuostatus“.

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas dėl dalyvavimo konkurse - (Forma-KP1) 

2. 5-erių (penkerių) metų laikotarpio paskelbtų visų mokslo darbų, mokslinių tyrimų, mokomosios literatūros ir dokumentų, kurie įrodo  mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją, sąrašą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą kortelės formą.

Asmenys, pretenduojantys į dėstytojo pareigas pirmai kadencijai, pateikia ir darbų bei leidinių titulinių lapų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami);

3. Atitikties pareigoms kortelė –  (AP-001-D-T) (AP-001-D-S) AP-001-L) (AP-001-A).

4. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų arba aukštesniųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacinių kategorijų bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami). (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

5. Pažyma apie pedagoginio, praktinio ar mokslinio darbo stažą (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

6. Gyvenimo ir veiklos aprašymas;

7. Papildomi dokumentai ir medžiaga, įrodanti pretendento mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra)

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pretendentai pateikia komisijai atvykę į posėdį.

Pasiteirauti: tel.: 8 614 85771; el.paštas: personalas@edu.ktk.lt

 Informavimas dėl asmens duomenų tvarkymo.