Konkursai

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

SKELBIA DĖSTYTOJŲ VIEŠĄJĮ KONKURSĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI

NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

Viešo konkurso dėstytojo pareigoms eiti pareigybių ir papildomų reikalavimų s ą r a š a s : 

Studijų kryptis

Pareigų pavadinimas

Etato dalis

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai

AE STUDIJŲ PROGRAMA

Elektronikos 

inžinerija

Transporto

inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai- 

Lengvųjų automobilių variklių

maitinimo sistemos;

Automobilių sandara,

Inžinerinės ir eksploatacinės

medžiagos)

0,75

Ne mažesnė kaip 3 m. patirtis dėstant inžinerines ir eksploatacines medžiagas.

Ne mažesnė kaip 3 m. patirtis dėstant lengvųjų automobilių variklių maitinimo sistemas ir automobilių sandarą.

Nuolat kelta kvalifikacija dalyvaujant kursuose/seminaruose/ stažuotėse, susijusiuose su dėstomais dalykais.

  

DĖSTYTOJŲ KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR ATESTAVIMO NUOSTATAI

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, pagal Kauno technikos kolegijos Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. V18-80 patvirtintus „Kauno technikos kolegijos Dėstytojų konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo nuostatus“.

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas dėl dalyvavimo konkurse - (Forma-KP1) 

2. 5-erių (penkerių) metų laikotarpio paskelbtų visų mokslo darbų, mokslinių tyrimų, mokomosios literatūros ir dokumentų, kurie įrodo  mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją, sąrašą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą kortelės formą.

Asmenys, pretenduojantys į dėstytojo pareigas pirmai kadencijai, pateikia ir darbų bei leidinių titulinių lapų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami);

3. Atitikties pareigoms kortelė –  (AP-001-D-T) (AP-001-D-S) AP-001-L) (AP-001-A).

4. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų arba aukštesniųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacinių kategorijų bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami). (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

5. Pažyma apie pedagoginio, praktinio ar mokslinio darbo stažą (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

6. Gyvenimo ir veiklos aprašymas;

7. Papildomi dokumentai ir medžiaga, įrodanti pretendento mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra)

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pretendentai pateikia komisijai atvykę į posėdį.

Dokumentai priimami iki 2020 m. birželio 12 d., 12:00 val., Kauno technikos Kolegijos Personalo ir administravimo skyriuje (I a., 106 k.) adresu: Tvirtovės al. 35, Kaunas.

Telefonas pasiteirauti:  tel.: (8 37) 30 86 36, 8 614 85771

 Informavimas dėl asmens duomenų tvarkymo.