Konkursai

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

SKELBIA DĖSTYTOJŲ VIEŠĄJĮ KONKURSĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI

nuo 2021-09-01

Viešo konkurso dėstytojo pareigoms eiti pareigybių ir papildomų reikalavimų s ą r a š a s :

 

Studijų kryptis

 

 

Pareigų pavadinimas

Etato dalis

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai

OMTE Studijų programa

Aeronautikos inžinerija

Docentas (dėstomi dalykai- Mechanika)

0,5

Paskaitų skaitymo užsienio aukštosiose mokyklose patirtis.

Patirtis rengiant studijų programas ir jų savianalizes vidiniam bei išoriniam vertinimui.

ATE Studijų programa

Transporto inžinerija

Docentas (dėstomi dalykai – Automobilių techninė priežiūra, Semestro darbas)

0,5

Praktinė darbo patirtis transporto priemonių eksploatacijos srityje. 

Pedagoginį išsilavinimą patvirtinanti kvalifikacija.

Paskaitų skaitymo užsienyje, patirtis. Vadovavimo baigiamiesiems darbams patirtis.

Transporto inžinerija

Docentas (dėstomi dalykai – Automobilių sandara, Automobilių remonto technologijos, Semestro darbas)

1,0

Transporto inžinerijos mokslo krypties daktaro laipsnis. Pedagoginį išsilavinimą patvirtinanti kvalifikacija. Darbo su studentais patirtis (lietuvių ir anglų kalbomis) vedant teorines/praktines paskaitas ir vadovaujant baigiamiesiems darbams. Patirtis vadovaujant studentų mokslinės taikomosios ir eksperimentinės plėtros darbams. Paskaitų skaitymo užsienyje, patirtis.

AE Studijų programa

Elektronikos inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai: Automobilių diagnostika, Lengvųjų automobilių pakabos ir važiuoklės sandara ir elektronika, Lengvųjų automobilių transmisijos

sandara ir elektronika)

1,0

Ne mažesnė kaip 2 metų pedagoginė patirtis. Praktinė patirtis dirbant su Bosch KTS, FSA, CarProg automobilių diagnostine įranga, stabdžių patikros stendu. Dyzelinių degalų sistemų „Common rail“, benzininių degalų sistemų valdymo bei diagnostikos išmanymas. Mokėjimas naudotis purkštukų patikros stendu. Patirtis dirbant su aukštos įtampos sistemomis automobiliuose (hibridiniai ir elektriniai automobiliai), dėstymo studentams iš užsienio patirtis.

ET Studijų programa

Elektronikos inžinerija

Docentas (dėstomi dalykai - Analoginės grandinės, Galios elektronikos įtaisai)

0,5

Pedagoginė patirtis ne mažiau kai 3 metai. Praktinė patirtis projektuojant, parenkant komponentus ir derinant įvairias analoginės elektronikos sistemas bei galios elektronikos įrenginius. Vadovavimo baigiamiesiems darbams patirtis. Darbu su studentais iš užsienio patirtis.

SI Studijų programa

Statybos inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai-Pastatų konstrukcijos, Semestro darbas 1)

0,5

Pedagoginė patirtis ne mažiau kaip 3 metais. Praktinė patirtis projektuojant įvairios paskirties pastatus. Patirtis vadovaujant studentų baigiamiesiems darbams.

Statybos inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai-  Statinių konstrukcijos ir informacinis modeliavimas, Inžinerinės sistemos)

0,5

Pedagoginė patirtis ne mažiau kaip 3 metais. Praktinė patirtis dirbant su programa Revit BIM software. Praktinė patirtis dirbant su pastatų inžinerinėmis sistemomis.

 

DĖSTYTOJŲ KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR ATESTAVIMO NUOSTATAI

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, pagal Kauno technikos kolegijos Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. V18-80 patvirtintus „Kauno technikos kolegijos Dėstytojų konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo nuostatus“.

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas dėl dalyvavimo konkurse - (Forma-KP1) 

2. 5-erių (penkerių) metų laikotarpio paskelbtų visų mokslo darbų, mokslinių tyrimų, mokomosios literatūros ir dokumentų, kurie įrodo  mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją, sąrašą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą kortelės formą.

Asmenys, pretenduojantys į dėstytojo pareigas pirmai kadencijai, pateikia ir darbų bei leidinių titulinių lapų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami);

3. Atitikties pareigoms kortelė –  (AP-001-D-T) (AP-001-D-S) AP-001-L) (AP-001-A).

4. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų arba aukštesniųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacinių kategorijų bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami). (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

5. Pažyma apie pedagoginio, praktinio ar mokslinio darbo stažą (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

6. Gyvenimo ir veiklos aprašymas;

7. Papildomi dokumentai ir medžiaga, įrodanti pretendento mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra)

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pretendentai pateikia komisijai atvykę į posėdį.

Dokumentai priimami iki  2021 m. gegužės 17 d., 12:00 val., Kauno technikos Kolegijos Personalo ir administravimo skyriuje (I a., 114 k.) adresu: Tvirtovės al. 35, Kaunas.

Pasiteirauti: tel.: 8 614 85771; el.paštas: personalas@edu.ktk.lt

 Informavimas dėl asmens duomenų tvarkymo.