Konkursai

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

SKELBIA DĖSTYTOJŲ VIEŠĄJĮ KONKURSĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI

NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

Viešo konkurso dėstytojo pareigoms eiti pareigybių ir papildomų reikalavimų s ą r a š a s : 

Studijų kryptis

Pareigų pavadinimas

Etato dalis

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai

OMTE STUDIJŲ PROGRAMA

Aeronautikos inžinerija

Docentas (dėstomi dalykai - orlaivių remonto technologijos, orlaivių mokomoji, technologinė ir baigiamoji praktikos)

1

Pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje, vadybinė patirtis aeronautikos inžinerijos krypties specialistų rengime, patirtis vykdant mokslinius taikomuosius tyrimus, patirtis projektų rengime.

ATE STUDIJŲ PROGRAMA

Transporto inžinerija

 

Docentas (dėstomi dalykai - variklių sandara ir teorija; variklių maitinimo sistemos; elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai; eksploatacinės medžiagos)

1

Pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje. Patirtis vedant paskaitas užsienio kalba (anglų). Patirtis dėstant dalykus:  variklių sandara ir teorija; variklių maitinimo sistemos; elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai; eksploatacinės medžiagos.

MAI STUDIJŲ PROGRAMA

Mechanikos inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai - Gamybos įrenginiai; Gamybos paruošimo organizavimas; Gamybos technologijos; Gamybos procesų kokybės valdymas)

0,5

Pedagoginė patirtis medžiagų apdirbimo technologijų dėstymo srityje. Gamybinės veiklos patirtis ne mažiau 3 metų. Nežemesnė nei tarptautinė suvirinimo inžinieriaus (IWE) kvalifikacija.

Mechanikos inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai – Įrenginių projektavimas; Pjovimo procesai ir įrankiai; Programinės medžiagų apdirbimo sistemos; Kompiuterizuotos mechanizmų valdymo sistemos.)

0,5

Pedagoginė patirtis medžiagų apdirbimo technologijų dėstymo srityje. Gamybinės veiklos patirtis ne mažiau 3 metų. Nežemesnė nei tarptautinė suvirinimo inžinieriaus (IWE) kvalifikacija.

AE STUDIJŲ PROGRAMA

Elektronikos inžinerija

Transporto inžinerija

 

Docentas (dėstomi dalykai: Automobilių diagnostika, Lengvųjų automobilių priekabos)

0,5

Pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje. Patirtis mašinų remonto ir diagnostikos srityje, vadovavimo studentų darbo grupėms ir baigiamiesiems darbams patirtis.

Elektronikos inžinerija

Elektros inžinerija

Lektorius (dėstomas dalykas - mechanika)

0,5

Pedagoginė patirtis dėstant teorinę mechaniką, medžiagų atsparumą ir mašinų elementus. Būtina turėti pedagogo kvalifikaciją, gebėti taikyti e-mokymo aplinką.

Elektronikos inžinerija

Elektros inžinerija Transporto inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai- Inžinerinė grafika, kompiuterinė braižyba, kompiuterinis projektavimas)

1,0

Pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje. Patirtis projektuojant SolidWorks programa. Brėžinių braižymo ranka ir automatizuotomis kompiuterinėms programoms patirtis.

ET STUDIJŲ PROGRAMA

Elektronikos inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai: apsaugos ir gaisrinės sistemos, programuojamieji loginiai įtaisai, pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas)

0,5

Pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje. Skaitmeninių loginių schemų sudarymo ir jų programavimo žinios, pastatų inžinerinių sistemų išmanymas, automatizavimo principų taikymo gebėjimai, Patirtis vadovaujant studentų baigiamiesiems darbams.

Elektronikos inžinerija

Elektros inžinerija

Docentas (dėstomi dalykai: užsienio kalba (techninė anglų k.))

1,0

Pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje. Techninės anglų kalbos dėstymo patirtis.

SI STUDIJŲ PROGRAMA

Statybos inžinerija

Lektorius (dėstomi dalykai- konstrukcijų skaičiavimas)

0,5

Pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje., praktinė patirtis skaičiuojant ir projektuojant įvairias metalines ir mūrines konstrukcijas, patirtis vadovaujant studentų grupiniams ir  baigiamiesiems darbams.

Statybos inžinerija

Docentas (dėstomi dalykai- konstrukcijų skaičiavimas, pastatų konstrukcijos)

0,5

Pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje., praktinė patirtis projektuojant įvairios paskirties pastatus, skaičiuojant gelžbetonines konstrukcijas, patirtis vadovaujant studentų grupiniams ir baigiamiesiems darbams, patirtis mokslinėje tiriamojoje ir projektinėje veiklos

DĖSTYTOJŲ KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR ATESTAVIMO NUOSTATAI

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, pagal Kauno technikos kolegijos Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. V18-80 patvirtintus „Kauno technikos kolegijos Dėstytojų konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo nuostatus“.

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas dėl dalyvavimo konkurse - (Forma-KP1) 

2. 5-erių (penkerių) metų laikotarpio paskelbtų visų mokslo darbų, mokslinių tyrimų, mokomosios literatūros ir dokumentų, kurie įrodo  mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją, sąrašą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą kortelės formą.

Asmenys, pretenduojantys į dėstytojo pareigas pirmai kadencijai, pateikia ir darbų bei leidinių titulinių lapų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami);

3. Atitikties pareigoms kortelė –  (AP-001-D-T) (AP-001-D-S) AP-001-L) (AP-001-A).

4. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų arba aukštesniųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacinių kategorijų bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami). (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

5. Pažyma apie pedagoginio, praktinio ar mokslinio darbo stažą (Šis punktas Kolegijoje jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas);

6. Gyvenimo ir veiklos aprašymas;

7. Papildomi dokumentai ir medžiaga, įrodanti pretendento mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra)

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pretendentai pateikia komisijai atvykę į posėdį.

Dokumentai priimami iki 2020 m. gegužės 15 d., 12:00 val., Kauno technikos Kolegijos Personalo ir administravimo skyriuje (I a., 106 k.) adresu: Tvirtovės al. 35, Kaunas.

Telefonas pasiteirauti:  tel.: (8 37) 30 86 36, 8 614 85771

 Informavimas dėl asmens duomenų tvarkymo.